บทความพระพุทธศาสนา

เงินหายไปไหนหมด กลับเข้าบ้านด่วน “คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน”

1 กุมภาพันธ์ 2021 | คาถา
คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน

คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน

โอม มะหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ ธะนะปาตัง มากะมายัง อักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง

วิธีสวดคาถาเรียกเงินเข้าบ้าน

  • ตั้ง นะโม 3 จบ
  • ระลึกถึงพระรัตนตรัย
  • ระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมา
  • สวดคาถากี่จบก็ได้ดีทั้งนั้น

แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามหัวใจเศรษฐี

  1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่นขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง อันเป็นอุบายในการงานนั้น ให้สามารถทำได้สำเร็จ
  2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก หรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ
  3. กัลยาณมิตร คบคนดี ไม่คบคนชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมดำรงตน เจรจา สนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
  4. สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook