บทความพระพุทธศาสนา

การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564 จากเว็บไซต์ส่งภาพสวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง

21 ธันวาคม 2020 | ส่งคำอวยพร
การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564 จากเว็บไซต์ส่งภาพสวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง

ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ 2564/2021 แล้ว เว็บไซต์บทความพระเครื่อง ความเชื่อ ประเพณี ตำนานต่าง ๆ prakumkrong.com ขอนำการ์ดอวยพรปีใหม่ จากเว็บไซต์ส่งภาพสวัสดีตอนเช้าพระคุ้มครอง.com มาฝากท่านทั้งหลายให้เลือกนำไปใช้ ส่งความส่งปีใหม่ให้แก่กัน

การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564

ภาพแรกเป็นการ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564 โดยอัญเชิญหลวงพ่อองค์ชัย แห่งวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคายมาประทานพรให้แก่ท่านทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้มีชีวิตที่สดใส ทั้งกายและใจ สดใสทั้งหลับและตื่น ทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นผู้มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวง เหมือนดังนามแห่งวัดโพธิ์ชัยซึ่งมีแต่ชัยชนะ

การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564

การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564 ใบที่สอง ขออาราธนาพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ มาประทานพรให้แก่ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ที่มีชีวิตที่มั่นคง เจริญก้าวหน้า ก้าวเดินด้วยความมั่นคง ประสบความสำเร็จทุกประการ เหมือนดังพระพุทธศาสนาได้ผ่านเวลามาจนถึงวันได้ฉลอง 2 ศตวรรษ

การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564
การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564

การ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564 ใบที่สาม งามยิ่งนัก ขออาราธนาพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง หรือชาวบ้านเรียกตามภาษาพูดว่า หลวงพ่อโตแห่งวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาประทานพรให้แก่ท่านทั้งหลายในวันขึ้นปีใหม่นี้เป็นที่ทำอะไรก็สำเร็จใหญ่โตดังที่ตั้งใจไว้ หากทำธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจใหญ่โต หากศึกษเล่าเรียนก็ขอให้ปริญญาใบโต หากทำงานก็ขอให้ได้ตำแหน่งใหญ่โต หากเป็นเด็กอยู่ก็ให้ใหญ่โตดีมีพลังความรู้ความสามารถที่ใหญ่โต

ท้ายที่สุดขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดได้คุ้มครองท่านทั้งหลาย ทั้งที่เป็นผู้อ่าน ผู้ติดตาม ผู้ส่งการ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564 และผู้ที่ได้รับการ์ดสวัสดีปีใหม่ 2564 ทุกท่านด้วย เทอญ.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง