บทความพระพุทธศาสนา

ความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

13 ธันวาคม 2020 | พระเครื่อง
ความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
ความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

หลวงปู่ทวดเป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญา เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ตามประวัติกล่าวกันว่าท่านเป็นพระสงฆ์องค์สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างขึ้นมาเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครอง

หลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาในประเทศไทยที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก เป็น 1 ใน 2 พระมหาเถระของเมืองไทย คู่กับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (หลวงปู่โต) ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีผู้เคารพบูชานับถือทั่วประเทศไทย

ความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

  • มีความเชื่อว่า พระเครื่องหลวงปู่ทวด คือสุดยอดพระนิรันตราย หมายความว่า หากใครได้บูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวดติดตัว จะแคล้วคลาดปลอดภัย ไม่ประสบอุบัติเหตุ หรือหากประสบอุบัติเหตุก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต บางคนอาจจะแย้งว่า แล้วพระเครื่องที่เป็นพระพุทธเจ้าล่ะ ไม่นิรันตรายกว่าหรือ ข้อนี้อาจจะอธิบายได้ว่า การสั่งสมบารมีแต่ละองค์นั้นอาจจะไม่เหมือนกัน ดูตัวอย่างพระสีวลีสิ ยังเป็นเลิศในด้านผู้มีลาภมาก แม้พระพุทธเจ้ายังต้องอาศัย
  • มีความเชื่อว่า พระหลวงปู่ทวดใครสร้างก็มีความศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพ มีพุทธคุณในด้านคุ้มครองป้องกันภัย
  • มีความเชื่อว่า พระเครื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลวงปู่ทวด เป็นรูปหลวงปู่ทวด แม้ไม่ได้ปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นพระนิรันตราย อาราธนาติดตัว คุ้มครองป้องกันภัยได้
  • มีความเชื่อว่า หลวงปู่ทวดเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายภาคหน้า