บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ บูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้

10 ธันวาคม 2020 | คาถา
หลวงปู่ทวด
หลวงปู่ทวด

คาถาปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ คาถาบูชาหลวงปู่ทวด

นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทปลดหนี้ ธาปลดหนี้ ยะปลดหนี้

มีสินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ

คาถานี้บริกรรมได้ในทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน บริกรรมเป็นกรรมฐาน นึกถึงภาพหลวงปู่ทวดเป็นนิมิตไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างคิ้ว เจริญสมาธิ ภาวนา แล้วจึงกล่าว “ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวด โปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว”

คาถานี้ บางคนว่าเป็นคาถาหลวงปู่ทวด แต่ผมเชื่อว่าหลวงปู่คงไม่ได้มอบคาถานี้ให้ด้วยองค์ท่านเองหรอกครับ แต่อาจจะคนใดคนหนึ่งประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องเจริญกรรมฐานเป็นสื่อในการระลึกถึงองค์หลวงปู่ทวด