บทความพระพุทธศาสนา

คาถาผูกหุ่นพยนต์ คาถาเสกทรายรอบบ้านกันโจรคนร้าย

5 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
กระถางธูป
คาถาผูกหุ่นพยนต์ คาถาเสกทรายรอบบ้านกันโจรคนร้าย

คาถาผูกหุ่นพยนต์

ปะฏิมานะพุทโธ เอกัคคะตานัง รูปะสูญญัง นิมิตตัง อิทธิริทธิ พุทธะนิมิตตัง กายะนะพุทโธ เอกัคคะตานัง รูปะสูญญัง นิมิตตัง อิทธิริทธิ พุทธะนิมิตตัง ธาตุพุทโธ เอกัคคะตานัง รูปะสูญญํง นิมิตตัง อิทธิริทธิพุทธะนิมิตตัง นิพพาพุทโธ เอกัคคะตานัง รูปะสูญญัง นิมิตตัง อิทธิริทธิพุทธะนิมิตตัง

คาถานี้ใช้ผูกหุ่นก็ได้ ให้ผูกด้วยหญ้าแพรกแล เสกทรายโรยรอบบ้านก็ได้ กันโจรทำอันตรายมิได้เลย