บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาเทพยดา นึกสิ่งใดได้สิ่งนั้น มีดังมีแก้วสารพัดนึก

5 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
เทวดา
เทวดา

คาถาบูชาเทพยดา

สิทธิการิยะ ท่านกล่าวไว้ว่าให้หาหมากสามคำไปพลีเอาดินกลางใจเมืองมา ๑ ดินสี่ประตูเมืองสี่ทิศ ๑ ข้าวสารตกตีนครก ๑ พลีเอามาตามแต่จะตั้งใจปรารถนา หุงขึ้นประสมกับดินปั้นเป็นรูปเทวดาเอาไว้บูชาตามแต่จะปรารถนาเถิด ได้สำเร็จทุกสิ่ง

โอมสาตรเทวา สิทธิมันตา พลเทวาปันติ สวาริออก โอมอุณณา สวาโหม ยังยังคัจฉามิ ตังตังลัพภามิ พุทธะเตเชนะ ธัมมะเตเชนะ สังฆะเตเชนะ ธะนูมัยหัง ธะนังปุญญัง ภะวันตุ เม

คาถานี้ให้เขียนลงกระดาษทำเป็นไส้เทียนจุดบูชาทุกวัน ให้บูชาด้วยคาถานี้

ยังยังคัจฉามิ ตังตังลัพภามิ ราชามิมังอะนุวัตตะติ สะเจคะหะปะติโก ตัสสานุภาเวนะ เขตตะวัตถุ ธะนะธัญญะ ทาสาทาสีหิ สะมิทโธโหติ เอวังมะหานุภาโว มันโตโหติ

ถ้าผู้ใดกระทำได้ ลาภสักการะจะใหลมาเทมา ดังพระธาตุพระฉิมพลี จะนึกสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนา เหมือนแก้วสารพัดนึก