บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทำให้จากกัน วิธีทำให้ผัวเมียคู่รักแยกจากกัน

30 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาทำให้จากกัน วิธีทำให้ผัวเมียคู่รักแยกจากกัน

วิธีทำให้ผัวเมียคู่รักแยกจากกัน

ถ้าจะให้ผัวเมียเขาจากกัน ท่านให้เอาขี้ผึ้งมาปั้นเป็นรูปหญิงคนหนึ่ง รูปชายคนหนึ่ง
แล้วลงชื่อหญิงชายใส่รูปนั้น เอาด้ายแม่หมายมามัดสามเปราะ แล้วเอาใบจากใส่ในกลางรูป
แล้วเสกด้วยมนต์ 7 ที

มนต์เสกให้ผัวเมียแยกจากกัน

โอม มุกเขปุเลมุกขะ โอม มุกเขปุเลมุกขะ ฯ

จากนั้น จึงเอาไปฝังไว้ที่ทางสามแพร่ง พิศถานว่าถ้าหุ่นนี้ยังหันหลังให้กันอยู่ตราบใด ให้ชังกันไปจนวันตายเถิด เมื่อจะฝังให้เสกด้วยคาถานี้

คาถาเสกให้ผัวเมียแยกจากกัน

ปะถะมัง พินธุกังชาตัง ทุติยังทันฑะเมวะจะ ตะติยัง เพทะกันเจวะ จัตตุถัง อังกุสัมภะวัง ปัญจะมังสิระสังชาตัง กาโร โหติ สัมภะโว ฯ

บทนี้ให้เสกเมื่อจะฝัง 7 ที
เมื่อฝังแล้วให้ลุกขึ้นยืนบนปากหลุมกระมืบเท้าเสียสามทีชังกันจนวันตายแล