บทความพระพุทธศาสนา

ยามอุบากองของแท้แต่โบราณ ดูฤกษ์ยามด้วยตนเอง

10 ตุลาคม 2020 | นานาสาระ
ยามอุบากองของแท้แต่โบราณดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แนะนำเว็บไซต์ดูฤกษ์ยาม คนไทยแต่ใดมาสนใจฤกษ์ยาม แม้แต่การสร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลังก็ยังต้องดูฤกษ์ยาม ทั้งที่สิ่งนั้น หรือการกระทำนั้นเป็นมงคลอยู่แล้ว

ฉะนั้น หากท่านทำกิจการอันใด เดินทางไปติดต่อการงาน เดินทางไปค้าขาย เดินทางไปต่างประเทศ เดินทางไปต่างถิ่น ซึ่งท่านไม่รู้ว่าปลายทางที่ท่านไปเป็นอย่างไร ผู้คนจะเป็นอย่างไร จะพบอะไรบ้าง ท่านไม่ดูฤกษ์ยามก่อนเดินทางบ้างหรือ

ตามหลักพระพุทธศาสนนา ทุกยามเป็นได้ทั้งฤกษ์ดีและไม่ดี หากเราทำดีหรือไม่ดี แท้จริง ฤกษ์นั้นไม่ดีไม่ชั่ว ตัวเราต่างหาก แต่การที่เราดูฤกษ์เพื่อให้เป็นประตูสู่เส้นทางดีหรือชั่วนั่นเอง เพื่อตัวเราจะได้วางแผนในการทำความดีที่ไม่ผิดพลาด

ดูยามอุบากองออนไลน์

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง