บทความพระพุทธศาสนา

อังคารนี้ มีพระสุคโต บุญรักษา เทวดาปกป้อง พระคุ้มครอง

5 ตุลาคม 2020 | ส่งคำอวยพร
อังคารนี้ มีพระสุคโต คุ้มครอง

สวัสดีวันอังคารสดใส เช้าวันนี้ขอให้บารมีสมเด็จสุคโต และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้โปรดอวยพรให้ท่านทั้งหลาย เป็นผู้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีใจเบิกบาน งานการให้สำเร็จ มีเงินใช้ไม่ขาดสาย

พุทธัง มีตังค์ในกระเป๋า

ธัมมัง มีตังค์ไม่ขาดกระเป๋า

สังฆัง มีตังค์เต็มกระเป๋า

จริง ๆ แล้วภาพสวัสดียามเช้านี้ ผมตั้งจะอัพขึ้นบนเว็บไซต์ พระคุ้มครอง.com แต่เผลอมาอัพขึ้นเว็บไซต์นี้เสีย แต่ไหน ๆ ก็อัพขึ้นแล้ว เจตนาแห่งคำอวยพรนั้นก็ยังเต็มร้อยครับ

อ่านเพิ่มเติม…พระสมเด็จสุคโต

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง