บทความพระพุทธศาสนา

ข้อคิดจากนิทานอีสป เรื่อง คางคกกับสุนัขจิ้งจอก

1 ตุลาคม 2020 | นิทาน

คางคกคุยโวกับสุนัขจิ้งจอกว่า

“แกรู้ไหมว่า ข้าเป็นหมอเทวดา มียาวิเศษสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ เชื่อข้าสิ”

สุนัขจิ้งจอกนั้นได้ฟังก็อดหัวเราะเยาะไม่ได้ จึงได้กล่าวว่า

“ข้าก็อยากจะเชื่อแกอยู่หรอกนะ ถ้าแกสามารถรักษาผิวหนังที่ตะปุ่มตะป่ำของแกให้หายดีเสียก่อน “

ข้อคิด คติธรรม จากนิทานอีสป เรื่อง คางคกกับสุนัขจิ้งจอก

  • ผู้อื่นย่อมเชื่อถือผลงาน มากกว่าคำโอ้อวด
  • ก่อนที่จะไปว่าคนอื่น ทำตนเองให้ดีเสียก่อน
  • ก่อนที่จะสอนคนอื่น ตนเองทำให้ได้เสียก่อน