บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสมัครงาน คาถาสัมภาษณ์งาน คาถาทำให้คนรัก

6 กันยายน 2020 | คาถา
9 ขั้นตอนก่อนสมัครงาน ให้ผ่านด้วย "คาถาสมัครงาน"
คาถาสมัครงาน คาถาสัมภาษณ์งาน คาถาทำให้คนรัก

คาถาสมัครงาน คาถาสัมภาษณ์งาน คาถาทำให้คนรัก

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง
นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา

  • สวดภาวนาก่อนไปสมัครงาน ก่อนสัมภาษณ์งาน ก่อนเข้าหาผู้ใหญ่
  • ทำให้เกิดเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ถูกใจแก่ผู้สนทนา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook