บทความพระพุทธศาสนา

คาถามหาจินดามนต์ คาถาสะเดาะโซ่ตรวน คาถาสะเดาะกุญแจ

6 กันยายน 2020 | คาถา
กุมาร เทพ เทวดา
กุมาร เทพ เทวดา

คาถามหาจินดามนต์

ติวาคะ ภะโธพุท นังสานุส มะวะเท ถาสัตถิ ระสามะ ทัมสะริ ปุโรตะนุตอะทู วิกะโล โตคะสุ โนปันสัม นะระจะ ชาวิชโธ พุธสัมมา สัมหังระอะวาคะ ภะโสปิ ติอิ

  • กล่าวกันว่า เมื่อครั้งขุนแผนถูกต้องคุก ขุนแผนได้ใช้พระมหาจินดามนต์บทนี้ในการสะเดาะโซ่ตรวนออกมาได้ นอกจากนนี้แล้วคาถามหาจินดามนต์นี้ยังใช้ในการสะเดาะกุญแจ และเครื่องพันธนาการอื่น ๆ ได้อีกด้วย