บทความพระพุทธศาสนา

คาถามนต์ปะฉะดะ (ฟันลูกเดียว) คาถาเสกของให้คนรักกิน

4 กันยายน 2020 | คาถา
คาถามนต์ปะฉะดะ (ฟันลูกเดียว)

คาถามนต์ปะฉะดะ (ฟันลูกเดียว)

นะปะฉะฉะดะ นะฉะฉะดอ

ปุริโสลึงคะ(หญิงว่าใส่ชาย) / นะปะฉะฉะหอ นะปะฉะฉะฮี อิตถีถีลึงคะ(ชายว่าใส่หญิง)

สุนะโมโล นะกามมะภะเวรัมมะติดกามมัง

นะรูปะภะเวรรัมมะติดรูปัง

นะอะรูปะภะเวรัมมะติดชานัง ยังยัง อิตถีโย ปุริโสจิตตัง รัมมะติดกามะราคัง มัตตังนา เอเตนะสัจจะวัชเชนะ เยเย ปะสันตุมังปะทัง จักขุโสตัง กายะสัมผัสสัง หัททะยังพันทัง อุมัตตะโกวิยะ อาคัจฉายะอาคัจฉาหิ ติวัพตัพโพธิ อาคัจฉาหิ.

  • มนต์บทนี้ ภาวนาเสกของให้กิน
  • เสกเป่าตัวก่อนไปหาคนที่เราหมายปอง
  • ทำให้เป็นที่หลงใหลรักใคร่ติดใจแล