บทความพระพุทธศาสนา

คาถาตวาดศัตรู ทำให้ศัตรูหวาดกลัว และวิ่งหลบหนีไป

27 สิงหาคม 2020 | คาถา

คาถาตวาดศัตรู

อะทัง พุทธัง แออา

  • ใช้ภาวนาตวาดศัตรูให้หลบหนีไป

คาถาข่มตบะผู้อื่น

นะ มุ อะ อา โม