บทความพระพุทธศาสนา

คาถาฟั่นเป็นไส้เทียน คาถาจุดเรียกจิตคนรักให้กลับมารักเรา

5 สิงหาคม 2020 | เรียกจิต
จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง
จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง

การจุดเทียนเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ขี้ผึ้งแท้ หนัก 1 บาท
  2. กระดาษสา หรือกระดาษสีขาว
  3. ปากกา

วิธีทำเทียนเรียกจิตด้วยตนเอง

  1. วาดรูปคนที่เรารัก และรูปเรากอดกัน
  2. เขียนชื่อ นามสกุลเราบนรูปวาดคนที่เรารัก เขียนชื่อ นามสกุลคนที่เรารักบนรูปวาดเรา
  3. ล้อมรอบด้วยคาถา (คาถาที่ใช้สวด)
  4. นำมากระดาษมาทำเป็นไส้เทียน

คาถาจุดเทียนเรียกจิตคนรักด้วยตนเอง

ตัณหายะ ชายะเต โสโก ตัณหายะ ชายะเต ภะยัง ตัณหายะ วิปปะมุตตัสสะ นัตติ โสโก รุโต ภะยัง

บริกรรมไปเรื่อย ๆ จนกว่าเทียนจะดับ เขาจะรักเรา คิดถึงเรา อยากมาหาเรายิ่งนัก