บทความพระพุทธศาสนา

พระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์ สิบปาง สามสมัย สี่อิริยาบถ

26 มิถุนายน 2020 | พระเครื่อง
พระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์ สิบปาง สามสมัย สี่อิริยาบถ
พระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์ สิบปาง สามสมัย สี่อิริยาบถ

ความเป็นมาของพระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์

 คณะศิษย์ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร อันมีคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย (พระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามรูปปัจจุบัน เป็นเจ้าการ) ได้พร้อมใจกันสร้างพระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์ขึ้นมา เพื่อเป็นราชสักการะปูชนียานุสรณ์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยรวบรวมพระพุทธจริยาในปางต่าง ๆ โดยเฉพาะปางประจำวันของเทพที่ดูแลคุ้มครองรักษามนุษย์ทั้ง ๙ ปาง มารวมไว้กับพระพุทธกาญจนาภิเษกปางยืนอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาท รวม ๑๐ ปาง ไว้ในพระพุทธรูป ๓ องค์ ๓ สมัย ๔ อิริยาบถ (คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ทั้งนี้ ได้รวมอิริยาบถเดินเข้ากับอิริยาบถยืน จึงเห็นได้เพียง ๓ อิริยาบถ เท่านั้น) ทั้งหมดอยู่ในฐานเดียวกัน และขอพระราชทานตรากาญจนาภิเษกมาประดิษฐานไว้ที่ฐานผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป เพื่อเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก และได้อัญเชิญพระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์ไปประดิษฐานไว้ ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง

คำอธิบายพระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์

๑๐ ปาง

ปางประทับยืน ๕ ปาง

ปางประทับรอยพระพุทธบาท (พระพุทธกาญจนาภิเษก เป็นประธาน)

ปางรำพึง ประจำวันศุกร์

ปางห้ามญาติ ประจำวันจันทร์

ปางถวายเนตร ประจำวันอาทิตย์

ปางอุ้มบาตร ประจำวันพุธ

ประทับนั่ง ๓ ปาง

ปางนาคปรก ประจำวันเสาร์ มีนาค๙ เศียร

ปางสมาธิ ประจำวันพฤหัสบดี

ปางป่าเลไลย์ ประจำวันพุธกลางคืน (ราหู)

บรรทม (ไสยาสน์) ๒ ปาง

ปางไสยาสน์ ประจำวันอังคาร

ปางพระเกศธาตุ ประจำวันพระเกตุ (พระหัตถ์แตะพระเศียร) ถอนเส้นพระเกศา

๓ สมัย

ปางประทับยืน เป็นสมัยสุโขทัย
ปางประทับนั่ง เป็นสมัยเชียงแสน
ปางไสยาสน์ เป็นสมัยอู่ทอง

ข้อมูลจาก… http://www.afaps.ac.th/pra

พระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์

สำหรับองค์ที่ผมนำมาประกอบบทความนี้ เป็นองค์ย่อส่วนลงมา บรรจุกริ่ง ขนาดสูงประมาณ 3 นิ้ว ซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ต้นตำรับพระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์ ท่านได้เมตตาจารใต้ฐานอย่างสวยงามอลังการจารเต็ม นอกจากนั้นท่านยังได้เมตตาอธิษฐานจิตให้ก่อนที่จะมอบให้ด้วยครับ

ในการจารอักขระต่าง ๆ ในวัตถุมงคล พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปาโมกข์ นิยมจารในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา ท่านจะจารในพระอุโบสถวัดราชผาติการาม ในเวลาที่พระสงฆ์สวดบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา

สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com