บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสะท้อนกลับ ของหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล นครสวรรค์

1 พฤษภาคม 2020 | คาถา
คาถาสำเร็จ
คาถาสะท้อนกลับ ของหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล นครสวรรค์

คาถาสะท้อนกลับ ของหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล นครสวรรค์

พุทโธ อะระหัง พุทธังรักษา ผู้คนทั้งหลายคิดร้ายตัวข้า ฯ อนัตตา สูญเปล่า

ธัมโม อะระหัง ธัมมังรักษา ฝูงสัตว์ทั้งหลายคิดร้ายตัวข้า ฯ อนัตตา สูญเปล่า

สังโฆ อะระหัง สังฆังรักษา ฝูงผีทั้งหลายคิดร้ายตัวข้า ฯ อนัตตาสูญเปล่า

หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล ท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ คาถานี้ แม้จะชื่อว่า คาถาสะท้อนกลับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการสวดเพื่อทำร้ายใคร หรือทำให้ใครได้รับความฉิบหาย การทำการของคาถาสะท้อนกลับ มีลักษณะ ดังนี้

  1. อ้างเอาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เพื่อปกป้องรักษาเราผู้ภาวนาคาถา
  2. หากใครคิดทำร้ายเรา ทำอันตรายต่อเรา ขอให้เขาล้มเลิกความคิดเสีย
  3. หลักสำคัญอย่าลืมทำความดี ละเว้นความชั่ว อย่าสร้างความขุ่นเคืองให้แก่ใคร สวดมนต์ภาวนา พุทธคุณบทอื่น ๆ ด้วย

วิธีใช้ คาถาสะท้อนกลับ ของหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล นครสวรรค์

  1. ตั้ง นะโม 3 จบ
  2. สวดคาถา คาถาสะท้อนกลับ ก่อนนอนทุกวัน
  3. ตั้งจิตอธิษฐาน ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง