บทความพระพุทธศาสนา

ขอพรก่อนนอน หลับสนิท จิตเป็นกุศล ผลบุญตื่นขึ้นมาสดชื่น

19 เมษายน 2020 | สิ่งนำโชค
อธิษฐานขอพร
อธิษฐานขอพร

มีคำกล่าวว่า “ความดี คนดีทำได้ง่าย” เพราะเป็นคนใฝ่ดี คิดดี กล่าวดี และทำดีอยู่เสมอ แม้อยู่ที่ไหน ทำอะไรก็สามารถทำความดีให้เกิดขึ้นได้

พระเจ้าพิมพิสาร แม้จะถูกกักขังไว้ ก็ยังสามารถเดินจงกรม ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าใจของพระองค์เป็นกุศล มีแต่คุณความดีที่อยู่ในใจ

สำหรับผู้ที่อยู่ในบ้าน เก็บกักตัวในช่วง COVID-19 ก็เหมือนกัน หากคุณไม่ได้ไปบุญที่วัด คุณก็ยังมีช่องทางในการทำบุญมากมาย หากใจคุณเป็นกุศล เป็นต้นว่า

  • หากคุณได้ทราบข่าวการทำบุญ ที่ผ่านเข้าทางออนไลน์ เช่น เห็นเพื่อนตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างเสนาสนะ หรือเห็นทราบข่าวว่าเพื่อน ๆ สวดมนต์ไหว้พระ หากเราไม่มีโอกาสได้ทำเอง ก็ยกมือขึ้นอนุโมทนาบุญด้วย นั่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง
  • คุณสามารถทำบุญออนไลน์ได้ ด้วยการส่งปัจจัยเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถออกบิณฑบาตรได้ในยามวิกฤตเช่นนี้ หรือมอบปัจจัยให้โรงพยบาลสงฆ์เพื่อทำบุญแก่พระภิกษุอาพาธ ทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้าเป็นต้น
  • ตกเย็นมา หากคุณไม่สะดวกสวดมนต์ไหว้พระองค์ ก็ให้ระลึกวัดที่คุณเคยไปร่วมสวดมนต์เย็นด้วย ที่มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันสวด แม้เวลานี้พระท่านก็คงจะทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็นเป็นประจำ คุณยกมือขึ้นอนุโมทนาด้วยทุกเช้าเย็น โดยเฉพาะก่อนนอน อธิษฐานบุญร่วมกับพระ “บุญใดที่เกิดขึ้นจากการที่พระสงฆ์ในวัดได้สวดมนต์เช้าเย็น สาธยายพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขออนุโมทนาส่วนบุญนั้น” แล้วทำใจให้เป็นกุศล แล้วคุณจะหลับสนิท ตื่นขึ้นมาด้วยเบิกบานใจ