บทความพระพุทธศาสนา

การเลือกมีดโกนถวายพระ เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้นาน

4 เมษายน 2020 | สังฆทาน
วิธีเลือกมีดโกนถวายพระ เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้นาน
วิธีเลือกมีดโกนถวายพระ เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้นาน

มีดโกนนับว่าเป็นบริขารที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นนิกายเถรวาทหรือมหายานก็ตามย่อมมีความจำเป็นที่ต้องมีไว้ติดกาย มีดโกนเป็นหนึ่งในอัฐบริขารที่จะต้องหาให้ได้ก่อนบวชเป็นพระ ไม่มีก็ต้องหาให้มี เมื่อมีแล้วก็อาจจะจำเป็นที่ต้องหามีดโกนที่เหมาะกับมือ เพราะมีดโกนเป็นของใช้ประจำตัว ไว้ปลงผมโกนหนวดซึ่งต้องใช้เป็นประจำ

วิธีเลือกมีดโกนถวายพระ

  1. ควรเลือกมีดโกนที่มีด้ามจับขนาดยาว ไม่รื่น เพราะจะได้จับถนัดมือเวลาใช้งาน
  2. ควรเลือกมีดโกนที่สามารถเปลี่ยนใบได้ง่าย หาซื้อสะดวก
  3. ควรเป็นมีดโกนที่สามารถโกนได้ทั้งผมและหนวดเครา
  4. ควรมีซองหนังหรือซองผ้าเก็บมีดโกน พร้อมทั้งใบมีดโกนถวายด้วย
  5. มีดโกนเป็นบริขารตัวซึ่งพระทุกองค์ต้องมีแค่หนึ่งด้ามเท่านั้น ฉะนั้นการเลือกมีดโกนที่ดี ๆ ที่เหมาะแก่การใช้งานจึงทำให้ท่านเลือกที่จะเก็บไว้ใช้ประจำตัวท่าน

ถวายมีดโกน อานิสงส์ตามตำรามีมาก หากความเชื่อ “ตัดกรรม”

การเลือกมีดโกนถวายพระ เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้นาน
การเลือกมีดโกนถวายพระ เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้นาน

ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ : บริขาร งานฝีมือชั้นครู ประคตไหมแท้ทอมือ