บทความพระพุทธศาสนา

สิ่งนำโชคประจำวันเกิด เลขมงคลประจําวันเกิด วันเสาร์

28 กุมภาพันธ์ 2020 | สิ่งนำโชค
เสน่ห์ผู้หญิง
เสน่ห์ผู้หญิง

บุคลิกภาพโดยทั่วไปของคนเกิดวันเสาร์ เป็นคนที่มีความอดทน มีอุตสาหะ มีความขยัน จริงจัง มีความมุ่งมั่น เป็นคนที่มีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน แต่ก็อาจจะเคร่งเครียดในการใช้ชีวิตจนเกินไป จริงจังในทุกเรื่อง ติดตามทุกเรื่อง ช่างจดช่างจำ จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเครียด ต้องรู้จักปล่อยวางเสียบ้างในบางเรื่อง

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ ได้แก่ตัวเลขในกลุ่ม 1, 4, 8, 9 ควรเลี่ยงตัวเลขในกลุ่ม 2, 5

เลขมงคล 1, 8, 9 ช่วยเสริมคนเกิดวันเสาร์ในด้านการงาน ส่งเสริมให้เพิ่มบารมี เป็นที่เคารพเกรงขาม ยกความเป็นผู้นำให้เด่นขึ้น มีความฉลาด ไหวพริบที่ดี เพิ่มเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

เลขมงคล 4, 8 ส่งเสริมคนเกิดวันเสาร์ในด้านการเงิน ให้เป็นคนรู้จักการวางแผน มีวิสัยทัศน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง คิดโครงการใหม่ ๆ ดี ๆ เพิ่มขึ้น แม้งานเดิมก็ช่วยพัฒนาให้มีมูลค่ามากขึ้น ขยายช่องทางรายได้มากยิ่งขึ้น

เลขมงคล 8 เป็นเลขมงคลของคนเกิดวันเสาร์ ช่วยส่งเสริมให้เป็นคนมีเสน่ห์ ทำให้ดูเป็นคนอ่อนโยน เป็นคนร่าเริงสนุกสนาน เป็นคนมีอารมณ์โรแมนติก น่าเข้าใกล้

เลขมงคล 8 นอกจากนั้น เลข 8 ยังเป็นเลขมงคลช่วยให้ส่งเสริมในด้านสุขภาพสำหรับคนเกิดวันเสาร์ให้มีการผ่อนคลายจากความเครียด ทำให้เกิดความรู้สึกปลอดโปร่ง ไม่อึดอัดมากเกินไป เพิ่มโอกาสให้มีกิจกรรมคลายเครียดมากยิ่งขึ้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง