บทความพระพุทธศาสนา

promo code February 1 for name.com คูปองส่วนลดต่ออายุ name.com

2 กุมภาพันธ์ 2020 | นานาสาระ
laptop
laptop

โพสต์นี้ เป็นโพสต์เรียกแขกเฉพาะกลุ่มนะครับ สำหรับผู้ที่ทำเว็บไซต์ จดโดเมนเนม และต้องต่ออายุโดเมนเนม ซึ่งทาง Name.com ได้ออก promo code หรือ คูปองส่วนลดต่ออายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ดังนี้

name.com promo code february 2020

รหัสคูปอง: TEA สำหรับ name.com ใช้งานได้เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เท่านั้นนะครับ
ส่วนลดสำหรับต่ออายุโดเมน .com ลดจาก $12.99 เหลือ $10.99
ส่วนลดสำหรับต่ออายุโดเมน .net ลดจาก $14.99 เหลือ $12.99

รหัสคูปอง: PRIVACYPLEASE
ปกปิดข้อมูลเจ้าของโดเมน จาก $4.99 เหลือ $0 ต่ออายุปีต่อปี

ที่มา : https://www.name.com/blog/name/promocodes/2020/01/the-february-2020-promo-code-is-served-with-a-side-of-scandal/