บทความพระพุทธศาสนา

สวยสุดสะดุดตา พระ 25 ศตวรรษ สืบต่อพระพุทธศาสนา สืบชะตาผู้บูชา

29 มกราคม 2020 | Slide Shows, พระเครื่อง
พระ 25 ศตวรรษ
สวยสุดสะดุดตา พระ 25 ศตวรรษ สืบต่อพระพุทธศาสนา สืบชะตาผู้บูชา

พิธีมหาพุทธภิเษก 25 ศตวรรษ เป็นพิธีถูกกล่าวถึงมากที่สุด เป็นอีกหนึ่งพิธีที่ได้กับยอมรับกันในวงการอย่างเป็นทางการ กล่าวได้ว่าไม่มีพิธีใดที่จะยิ่งใหญ่เท่าพิธี 25 ศตวรรษอีกแล้ว ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเทศกาลฉลอง 25 ศตวรรษด้วย จึงเป็นพิธีการที่ถูกจดจำอย่างไม่รู้ลืม

พระ 25 ศตวรรษ สร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ก้าวพระบาทเดินไปข้างหน้า สื่อถึงความเจริญก้าวหน้าแห่งพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้น ประหนึ่งว่ากำลังประทานพรไปตลอดเส้นทางที่ดำเนิน นำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ชาวโลก

หากกล่าวถึงบุคคลผู้นำพระปาง 25 ศตวรรษไปบูชาแล้ว ก็ย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลัง พบกับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย อุปสรรคใด ๆ ไม่สามารถมาขัดขวางได้ เหมือนดังมีพระพุทธองค์ทรงนำทางอยู่เสมอ

พระองค์ทรงประทับยืน สื่อถึงความมั่งคงตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา กล่าวถึงผู้บูชาก็ย่อมได้รับความมั่นคงในชีวิต มั่นคงในชีวิตการงาน มีความเจริงมั่นคงโดยฝ่ายเดียว

ฉะนั้น พระ 25 ศตวรรษจึงเหมาะสำหรับผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้า ต้องการความมั่นคง ต้องการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ มีพระ 25 ศตววรษบูชา เหมือนดังมีพระศาสดาทรงนำทาง ทรงชี้แสงสว่างให้ ได้เจอสติปัญญา นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตทั้งชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป

สนใจบูชาได้ที่ : http://www.prakumkrong.99wat.com/product/236277