บทกรวดนํ้าให้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ไม่ให้มีเวรต่อกันและกัน

บทกรวดนํ้าให้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ไม่ให้มีเวรต่อกันและกัน

ติโลกวิชัยคาถา บทกรวดน้ำ อุทิศบุญยัง กิญจิ แปลไทย

ติโลกวิชัยคาถา บทกรวดน้ำ อุทิศบุญ ยัง กิญจิ แปลไทย

คำกรวดน้ำย่อ

คำกรวดน้ำอย่างย่อ ๆ แต่ได้ใจความ พระเจ้าพิมพิสารเคยใช้มา

คำกรวดน้ำ "อิมินา ปุญญะกัมเมนะด้วยเดชะผลบุญ....."

คำกรวดน้ำ “อิมินา ปุญญะกัมเมนะด้วยเดชะผลบุญ…..”

คำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ

คำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ คำอธิษฐานภาษาไทยโบราณ

กำ(คำ)กรวดน้ำแบบพื้นเมืองเหนือ (บทอิทัง) อุทิศส่วนบุญ

กำ(คำ)กรวดน้ำแบบพื้นเมืองเหนือ (บทอิทัง) คำอุทิศส่วนบุญ

คาถาแผ่ส่วนกุศล คำอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไป

คาถาแผ่ส่วนกุศล คำอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไป

การกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ “อิมินา” ของเก่า เล่าใหม่ ไทย-ลาว-เขมร ในต่างประเทศนิยมใช้