บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา วิธีบูชา และ พิธีบวงสรวง “กรมหลวงชุมพร”

21 กันยายน 2019 | คาถา, สิ่งนำโชค
เหรียญกรมหลวงชุมพร "ลูกระเบิด"
เหรียญกรมหลวงชุมพร “ลูกระเบิด”

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่เรียกกันด้วยความเคารพนับถือว่า “เสด็จเตี่ย พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 เวลา 11 นาฬิกา 40 นาที รวมสิริพระชันษาได้ 42 ชันษา 5 เดือน

หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว ได้มีการจัดสร้างศาลและพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 217 แห่ง

เครื่องสักการะบูชา กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 • จุดธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอก
 • ดอกกุหลาบแดง, พวงมาลัยดอกมะลิ หรือดอกเขี้ยวกระแต
 • หมากพลู

เครื่องบวงสรวง กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

นิยมจัดถวายเครื่องบวงสรวงกันในวันที่ 19 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันอาภากรรำลึก หรือ เป็นวันคล้ายวันประสูติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 • ข้าวปากหม้อ (ข้าวทัพพีแรกเมื่อหุงเสร็จ)
 • หมูต้ม 1 ชิ้น (ประมาณครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป)
 • ไก่ต้ม 1 ตัว (หรือ 1 ชิ้น)
 • ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน 1 จาน
 • ขนมจีนน้ำพริก

วิธีบวงสรวง บน ขอพร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 • ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ปูผ้าขาว พร้อมข้าวตอกดอกไม้ ธูป เทียน
 • วางเครื่องบวงสรวงตามที่กล่าวมาข้างบน
 • กล่าวคำขอพร ข้าพเจ้าชื่อ…..นามสกุล…..ขอพรต่อเสด็จกรมหลวงชุมพรว่า ขอให้ข้าพเจ้า………..(แจ้งความประสงค์ให้ละเอียด)…… ขอให้ข้าพเจ้าได้ตามที่ปรารถนาด้วยเถิด แล้วข้าพเจ้าจะนำเครื่องบวงสรวงนี้มาสักการะพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

การบวงสรวง บนบาน หรือขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ที่สำคัญที่สุด คือบุญกุศลของเรา จึงควรทำความดีให้มาก ๆ หมั่น ทำบุญ ตักบาตร ให้การช่วยเหลือสังคม สวดมนต์ภาวนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจจะส่งเสริมในสิ่งที่เราควรได้ควรถึงให้เร็วขึ้น หรือขจัดอุปสรรคออกไปให้เหลือน้อยที่สุด ควรขอพรในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือในเส้นทางที่เราดำเนินอยู่ การบนก็เช่นกัน ควรบนในสิ่งที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ควรบนในสิ่งหรือการกระทำที่ดูมันเกินไป

สิ่งที่ไม่ควรกระทำ

 • การนำพวงมาลัยไปคล้องพระเศียร
 • ไม่ควรถวายอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อวัว เนื้อหมู ทราบว่ามีผู้ถวายพะแนงเนื้อ แล้วเกิดอาเพศกับผู้ถวาย จึงห้ามเด็ดขาด จริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบ ผมก็เอาข้อมูลเขามาบอกกล่าวอีกที
บูชา
บูชา

คาถาอาราธนา กรมหลวงชุมพร รับเครื่องสักการะหรือเครื่องบวงสรวง

จุดธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอก ตั้ง นะโม 3 จบ

ชุมพรจุตติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ มะอะอุ
ชุมพรจุตติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ ทะอะระหัง ทะจะพะกะสะ มะอะอุ
พุทธะสังมิ ธัมมะสังมิ สังฆะสังมิ (3 จบ)

คาถาบูชา กรมหลวงชุมพร

สวดหน้าพระรูป สวดตอนอาราธนาเหรียญขึ้นคอ สวดต่อท้ายสวดมนต์ตามปกติได้ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ชุมพรจุตติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ
มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ อิทธิฤทธิอิทธิฤทธัง
อะระหัง พุทโธ พุทธะมะหาลาโภ มะหาเทโว พุทโธโลกะนาถัง
พุทธะอะระหัง นะมะพะทะ จะพะกะสะ
หุลูหุลู สวาหายะ ภะวันตุ เม

ที่มา : https://www.tnews.co.th

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง