คาถาแต่งตัวให้เป็นมงคล

คาถาแต่งตัวให้เป็นมงคล
คาถาแต่งตัวให้เป็นมงคล

วิธีแต่งตัวให้เป็นมงคล ตามแบบโบราณ

เมื่อจะนุ่งผ้าหรือกางเกง ให้ปฏิบัติดังนี้เพื่อเป็นศิริมงคล ฯ

นุ่งผ้าหรือกางเกง ให้ว่า เอารกหนาแม่มารองนั่ง ฯ
สวมเสื้อ ให้ว่า เอารกบางแม่มาหุ้มตัว ฯ
รัดเข็มขัดหรือผ้าคาดเอว ให้ว่า เอาสายสะดือพันรอบเอว กายะพันธะนัง ๆ
สวมหมวกหรือผ้าโพกศีรษะ ให้ว่า เอาน้ำทั้งแม่มาทูนหัว มาเป็นกรงจักรแก้ว ครอบตัวของลูกไว้แล้ว นิตติ จิตติ จับปัตติสนธิ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อิติปี โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

ให้ปฏิบัติเป็นประจำตลอดไป เป็นมงคลแก่ตัว ย่อมแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งมวล เป็นสง่าราศรีและอำนาจเหนือศัตรู อาวุธนานาไม่ใกล้ตัวเราเลย

ที่มา : หนังสือ ตำรา ไสยศาสตร์ ของ นายอนันต์ คณานุรักษ์ พิมพ์แจกในพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.หลวงสุทธิสรสำแดง ต.ม. ๑ มิถุนายน ๒๕๑๒

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง