บทความพระพุทธศาสนา

พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อชินเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

20 กันยายน 2019 | พระเครื่อง
พระขุนแผน ใบพุทรา
พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อชินเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อชินเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา องค์นี้ผมเช่ามาแล้วจากอินเตอร์เน็ต ถ้าจำไม่ผิดเจ้าของเดิมที่ผมเช่ามาอยู่ที่เชียงใหม่ครับ และผมได้เก็บภาพเก่าจากเจ้าของเดิมไว้ ส่วนพระองค์นี้ ผมได้นำออกไปนานแล้วครับ พระองค์นี้ไม่ได้อยู่กับผมแล้วครับ จุดประสงค์ผมแค่ต้องการนำภาพ พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อชินเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา จากเจ้าของเดิมถ่ายไว้มาประกอบบทความเท่านั้น….

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา เดิมชื่อว่าวัดป่าแก้ว เป็นพระอารามหลวงในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1900

ครั้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงชนะสงครามยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาแล้ว ได้ทรงให้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นที่วัดป่าแก้วแห่งนี้ ซึ่งสมัยนั้นสมเด็จพระพนรัตน์ได้จำพรรษา ณ ที่วัดแห่งนี้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้พระราชทานนามให้แก่วัดใหม่ว่า วัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีนั้น อีกทั้งยังได้สร้างพระเครื่อง พระพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ในระหว่างปี พ.ศ. 2135-2136

พระขุนแผนใบพุทรา เป็นพระเครื่องอีกพิมพ์หนึ่งที่ถูกค้นพบในกรุของวัดใหญ่ชัยมงคล เดิมทีเรียกกันว่า พระใบพุทรา เพราะพระเหมือนใบพุทรา ต่อมาเรียกตามกระแสความนิยมของ พระขุนแผนเคลือบ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดที่วัดใหญ่ชัยมงคลเช่นกัน ว่า พระขุนแผนใบพุทรา ทั้งที่พุทธลักษณะและรูปทรงของพระใบพุทรานี้แตกต่างจากพระขุนแผนเคลือบเป็นอย่างมาก

พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา มีทั้งเนื้อดินเผา และเนื้อชิน สำหรับเนื้อดินเผานั้น สีขององค์พระจะออกไปทางเป็นสีแดงอ่อนก็มี สีแดงเข้มก็มี พระเนื้อดินนั้นจะปรากฏเม็ดกรวดเล็ก ๆ ให้เห็น ซึ่งมีสีต่าง ๆ กันไป เช่น สีน้ำตาล สีแดง และสีขาว อยู่ในเนื้อขององค์พระทุกองค์มากบ้างน้อยบ้าง เมื่อพระผ่านการสัมผัสมานานจะขึ้นมันและมีความแข็งแกร่งขึ้น

วัดใหญ่ไชยมงคล
วัดใหญ่ไชยมงคล

พุทธลักษณะของพระขุนแผนใบพุทรา

พระขุนแผนใบพุทรา มีพระพุทธลักษณะเป็นรูปกลมรีหัวและท้ายค่อนข้างป้านคล้ายกับ ใบพุทรา ตรงกลางจะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย แบบสมาธิราบ บนอาสนะบัวคว่ำบัวหงาย ขวาทับซ้าย พระกรข้างขวาขององค์พระจะวางอยู่ด้านข้างของพระชานุ มีพระพักตร์ที่เรียบเกลี้ยง ไม่แสดงรายละเอียดของพระเนตร พระนาสิก และพระโอษฐ์ แต่ปรากฏให้เห็นพระกรรณทั้งสองข้าง มีพระรัศมีเป็นวงกลมรอบพระเศียร มีพระวรกายเรียบ ไม่แสดงเส้นสังฆาฏิ

พุทธคุณ พระขุนแผนใบพุทรา

พระกรุ วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระพนรัตน์ และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการจัดสร้าง และสร้างในคราวที่ทรงชนะยุทธหัตถี จึงเชื่อว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาล แต่ที่เน้นหนักน่าจะคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย ชัยชนะเหนือหมู่อริทั่วหล้า รองลงมาเมตตามหานิยม นำความร่มเย็นมาสู่ผู้สักการะบูชา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook