คาถายอดศีล

คาถายอดศีล
คาถายอดศีล

คาถายอดศีลในตำรานี้ น่าจะเป็นยอดของยอดศีลอีกหนึ่ง

คาถายอดศีล

มิ

คาถายอดศีลนี้มีอานุภาพุในทางคุ้มกันให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งมวล ให้ภาวนาคาถายอดศีลนี้เวลาจะนอนทุกคืน ศัตรูลอบทำร้ายเราจะยกมือไม่ขึ้น อาวุธจะตกจากมือเขา เดินทางในที่ระแวงภัยภาวนายอดศีลนี้ในใจ ศัตรูจะปองร้ายเราไม่ได้เลย ผู้ที่คิดร้ายต่อเราจะมีอันเป็นไปต่าง ๆ ใช้ได้ผลมาแล้วนักต่อนักมากมาย หากเข้าที่คับขันตวาดก็เป็นตบะยิ่งนักศัตรูและสัตว์ดุร้ายจะทนอยู่ไม่ได้ล้มลงแล

ที่มา : หนังสือ ตำรา ไสยศาสตร์ ของ นายอนันต์ คณานุรักษ์ พิมพ์แจกในพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.หลวงสุทธิสรสำแดง ต.ม. ๑ มิถุนายน ๒๕๑๒

คาถายอดศีลนี้ ใช้ มิ ตัวเดียว น่าจะเป็นยอดของยอดของหัวใจยอดศีลอีกที เพราะหัวใจยอดศีลที่เราทราบมาจากตำราอื่นดังนี้ คือ พุท ธะ สัง มิ ซึ่งคาถายอดศีลในตำรานี้ นำเฉพาะ มิ ที่อยู่หลังคำว่า พุท ธะ สัง มิ

อนึ่ง มิ ศัพท์นี้ อาจจะมาจากคำท้ายสมาทานศีล ๕ ทุก ๆ ข้อ ดังนี้

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สรุป คำสมาทานศีล
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

แน่นอนว่า ใคร บุคคลใด สมาทานศีล ๕ รักษาศีล ๕ คนในโลกนี้สมาทานศีล ๕ รักษาศีล ๕ ย่อมเป็นเครื่องรับประกันได้ว่า ไม่ใครทำร้ายเรา ไม่มีใครรอบทำร้ายเรา ไม่ว่าจะในที่ใดก็ปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน, ข้าวของไม่มีเสีย ไม่มีใครมาขโมยไป, ไม่มีใครมาล่วงละเมิดคู่ครองหรือลูกหลานของเรา, ไม่มีใครมาโกหกหลอกลวง ไม่มีใครมาพูดส่อเสียด ว่าร้ายเรา, อันตรายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากความประมาทเพราะดื่มกินของมึนเมาย่อมไม่มี

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง