พระคาถามหาเย็น

พระคาถามหาเย็น
พระคาถามหาเย็น

พระคาถามหาเย็น สำหรับคนร้อนวิชา

นะอะเย็น โมอะเย็น พุทธังอะเย็น ธัมมังอะเย็น สังฆังอะเย็น เย็น ๆ เหมือนน้ำในคณโฑทอง อึมิ อะมิ อุมิ

อานุภาพ และวิธีใช้ พระคาถามหาเย็น

ให้บริกรรมภาวนา ลูบพาขึ้น จากปลายเท้า ถึงศีรษะ ๓ ที ทีละ ๑ คาบ หรือจะเสกน้ำมนต์ดื่มกินพรมศีรษะล้างหน้าหรืออาบก็ดี แก้และระงับร้อนอาคมซึ่งอาจจะทำให้จิตฟุ้งเพ้อนานาประการ หาความสุขใจมิได้ จึงต้องมีคาถานี้ไว้เป็นคู่กันกับคาถาพาขึ้นทุกบท หากผู้ใดเรียนวิชาพาขึ้นรู้สึกจิตใจไม่ปกติแล้วจงใช้คาถามหาเย็นนี้ระงับ จะเสกหมากพลูกินก็ได้ ทำให้ผู้อื่นก็ได้ ปัดเป่าคนไข้ร้อนเพ้อคลั่งก็ได้

ที่มา : หนังสือ ตำรา ไสยศาสตร์ ของ นายอนันต์ คณานุรักษ์ พิมพ์แจกในพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.หลวงสุทธิสรสำแดง ต.ม. ๑ มิถุนายน ๒๕๑๒

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง