บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญพระพรหม พิมพ์รูปไข่ หลวงปู่สี วัดสะแก จังหวัดอยุธยา

7 สิงหาคม 2022 | พระเครื่อง
เหรียญพระพรหม พิมพ์รูปไข่ หลวงปู่สีห์ วัดสะแก จังหวัดอยุธยา
เหรียญพระพรหม พิมพ์รูปไข่ หลวงปู่สีห์ วัดสะแก จังหวัดอยุธยา

เหรียญพระพรหม พิมพ์รูปไข่ หลวงปู่สี วัดสะแก จังหวัดอยุธยา

เหรียญพระพรหมรูปไข่ ประทับนั่ง หลังจาร กล่าวขานจากที่มาว่าเป็นของหลวงปู่สี วัดสะแก จังหวัดอยุธยา สภาพเก่า สุดคลาสสิค หลังจาร สุดขลัง จัดสร้างในวาระที่ หลวงปู่สีห์ ฉลองสิริอายุมงคลวัฒนะครบ 82 พรรษา ราวปี 2519-2520

เหรียญท้าวมหาพรหมหลวงปู่สีท่านจัดสร้างตามแบบอย่างของอาจารย์เฮง ไพรวัลย์ ฆราวาสคณาจารย์ผู้เรืองพระเวทเดช พระคาถาอาคมแบบมหาพรหม หรือ เหรียญพระพรหม

พระพรหม ตามความเชื่อเก่าเล่ากันมาตามคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็น ผู้ทรงสร้างโลก มักปรากฏเครื่องทรงใหญ่ ประกอบด้วย สร้อยสังวาลย์ ทับทรง พาหุรัด ทรงกุลฑล มี 4 พักตร์ 8 กร ทรงถือศัตราวุธเทพ และสิ่งมงคล ประกอบด้วย คฑา ตรี จักร์ สังข์ พระขรรค์ คันศร ลูกศร พิณ 3 สาย ลูกประคำ พระคัมภีร์ คณโฑหม้อน้ำมนต์ จึงถือว่า พระพรหมเป็นบรมครูในสรรพสศาสตร์วิชาการต่าง ๆ เรียกกันว่า ศิลปะศาสตร์ 18 แขนงวิชา อีกฐานะหนึ่งด้วย

คาถาบูชาพระมหาพรหม

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง
ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต
นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

หรืออย่างย่อว่า โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

อานิสงส์ของการบูชาพระพรหม

  • อธิษฐานขอพรได้ตามปรารถนา
  • เป็นที่รักของผู้ใหญ่ หรือเจ้านาย
  • เป็นเมตตามหานิยมแก่คนทั่วไป
  • แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง
  • เป็นมหาอำนาจ
  • เลื่อนเยศตำแหน่ง
  • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงาม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง