บทความพระพุทธศาสนา

พระภิกษุ 4 ประเภท ไม่เป็นอาบัติ ได้รับยกเว้นในทุกสิกขาบท

12 พฤษภาคม 2022 | ธรรมะคุ้มครอง
พระภิกษุ 4 ประเภท ไม่เป็นอาบัติ
พระภิกษุ 4 ประเภท ไม่เป็นอาบัติ

พระภิกษุ 4 ประเภท ไม่เป็นอาบัติ

พระภิกษุ 4 ประเภท ไม่เป็นอาบัติ ได้รับการยกเว้นทุกสิกขาบท

1 เป็นบ้าคลั่ง จนไม่มีสติ สัมปชัญญะ

2 เพ้อละเมอไม่รู้สึกตัว

3 ป่วยไข้ทุรนทุรายจนไม่มีสติ และ

4 ภิกษุต้นบัญญัติ คือผู้ทำผิดรายแรก จนเป็นเหตุให้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท

ในกรณีนี้หลวงปู่แสง ญาณวโร ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ทราบว่าท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) ประกอบกับความชราด้วย ก็ย่อมมีความหลงลืมเป็นไปตามธรรมดาของสังขาร ท่านอาจจะไม่รู้ว่าคนที่มาหาท่านเป็นหญิงหรือชาย แต่ท่านมีความเมตตาต่อทุกคน น่าเสียดายที่มีคนมึดบอดบางกลุ่มพยายามจับผิดท่าน โดยการตั้งกล้องแอบถาย

อีกอย่าง ในพระวินัยท่านกล่าว ภิกษุมีความกำหนัดอยู่ห้ามแตะต้องกายหญิงต้องอาบัตสังฆาทิเสส พระวินัยบอกชัดเจนว่า จะเป็นอาบัติสังฆาทิเสสโดยการจับต้องผู้หญิงด้วยความกำหนัด หากไม่มีความกำหนัดจับ หรือไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส (แต่อาจจะเป็นอาบัติอย่างอื่นที่เบาลงมา)

ในกรณีหลวงปู่แสง ผมเชื่อว่าท่านทำด้วยความเมตตาโดยไม่สนใจชายหญิง หรือท่านอาจจะจำไม่ได้ว่าหญิงชาย แต่ท่านทำด้วยความเมตตาตามที่ผู้มาหาท่านมีความประสงค์เพื่อให้ท่านเมตตาอย่างไร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง