บทความพระพุทธศาสนา

ฤกษ์วันแต่งงานที่ดีที่สุด ตามประเพณีโบราณ ใช้ได้ทุกปี

11 กุมภาพันธ์ 2022 | สิ่งนำโชค
เนื้อคู่ คู่รัก คู่ครอง แต่งงาน
เนื้อคู่ คู่รัก คู่ครอง แต่งงาน

ฤกษ์วันแต่งงาน

การแต่งงานนั้นจะแต่งวันไหน เดือนไหนก็ได้ แล้วแต่ความพร้อมของคู่บ่าวสาวและญาติมิตร แต่หากกล่าวตามความนิยมแต่โบราณนั้น นิยมแต่งงานในเดือนคู่ เว้นการจัดงานแต่งงานในช่วงสามเดือนเข้าพรรษา

เดือนและวันที่แต่งงานที่ถือว่าเป็นฤกษ์มงคล ได้แก่

เดือนอ้าย (เดือน 1)ดีวันจันทร์
เดือนยี่ (เดือน 2)ดีวันอังคาร
เดือนสาม เดือนแปดดีวันพุธ
เดือนสี่ เดือนเก้าดีวันพฤหัสบดี
เดือนห้า เดือนสิบดีวันศุกร์
เดือนหก เดือนสิบเอ็ดดีวันเสาร์
เดือนเจ็ด เดือนสิบสองดีวันอาทิตย์

ฤกษ์วันแต่งงานที่ดีที่สุด

วันแต่งงานหรือฤกษ์วันแต่งงานที่ดีที่สุดตามประเพณีโบราณ คือกำหนดวันให้ตรงกับข้างขึ้นหรือแรมตามที่โบราณกำหนดไว้ ดังนี้

วันศุกร์ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ
วันพุธขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ
วันจันทร์ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ
วันพฤหัสบดีขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ
วันเสาร์ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ
วันอาทิตย์ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ
วันอังคารขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ

ฤกษ์ปูเตียง ฤกษ์ปูที่นอน ฤกษ์หัวเรียงหมอน

ข้างขึ้น ๖ ค่ำ ๗ ค่ำ ๑๐ ค่ำ ๑๓ ค่ำ เป็นวันดี

ข้างแรม ๔ ค่ำ ๘ ค่ำ ๑๐ ค่ำ ๑๔ ค่ำ เป็นวันดี

พิธีการปูที่นอน สำหรับคู่แต่งงานใหม่นั้น นิยมให้ผู้ใหญ่ที่นับถือ มีความประพฤติดี มีศีลธรรม เป็นที่นับถือของคนหมู่มากมาปูที่นอนเป็นปฐมฤกษ์ให้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง