บทความพระพุทธศาสนา

คาถาตาทิพย์ สวดภาวนานั่งสมาธิ อธิษฐานดูในสิ่งที่อยากรู้

7 มกราคม 2022 | คาถา
คาถาตาทิพย์
คาถาตาทิพย์

คาถาตาทิพย์

จักขุยันตา ชิวหายันตัง โลกะวิทะ อิติ อะระหัง อาหุ ปันตะลิกเข โสติญาณัง ทิพพะจักขุง วิโสธะยิ มะอะอุ อุอะมะ


คาถานี้ ท่านให้ยกครูวันอังคารในเดือนข้างขึ้น ได้วันเพ็ญยิ่งดี

ค่าครู ขัน ๕ ผ้าจีวร ๑ ไตร

ให้ทำการป่าวสัคเคเทวดา

ทำการบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ เจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

ทำการสวดคาถาตาทิพย์นี้กี่จบก็ได้

แล้วทำใจให้เป็นสมาธิ

อธิษฐานดูในสิ่งที่เราอยากรู้เห็น


ที่มา : หนังสือเวทย์มนต์อีสาน ฉบับพิสดาร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง