รูปหล่อหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น มงคลเกษม 7 รอบ 84 ปี

รูปหล่อหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น มงคลเกษม 7 รอบ 84 ปี
รูปหล่อหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น มงคลเกษม 7 รอบ 84 ปี

รูปหล่อหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น มงคลเกษม 7 รอบ 84 ปี

พระรูปหล่อ รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก วัดสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง รุ่น มงคลเกษม 7 รอบ 84 ปี ก้นอุดมวล สาร ตอกเลข เลี่ยมทองอย่างสวยงาม

หลวงพ่อเกษม เป็นพระเถระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนโดยไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ทราบว่า วัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมนั้น มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยม ส่งเสริมการค้าขายให้มีความเจริญรุ่งเรือง แต่ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ตั้งมั่นในธรรมที่ท่านปฏิบัติ คือรู้จักการแบ่งปันให้ทาน มีเมตตาช่วยเหลือมนุษย์และสรรพสัตว์ รักษาศีลและสวดมนต์ภาวนา หากทำได้เช่นนี้ นอกจากวัตถุมงคลหลวงพ่อเกษมจะช่วยในด้านเมตตาค้าขาย มีอาชีพการงานที่ดีแล้ว จังช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วย

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง