บทความพระพุทธศาสนา

คำบูชาถวายข้าวพระภูมิเจ้าที่ คำลาข้าวพระภูมิเจ้าที่

21 พฤศจิกายน 2021 | คาถา
คำบูชาถวายข้าวพระภูมิเจ้าที่ คำลาข้าวพระภูมิเจ้าที่
คำบูชาถวายข้าวพระภูมิเจ้าที่ คำลาข้าวพระภูมิเจ้าที่

คำบูชาถวายข้าวพระภูมิเจ้าที่

อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง ภูมมานัง ปูเชมิฯ

ข้าวสุกแห่งข้าวสาลี อันสมบูรณ์ด้วยแกงและกับข้าว และน้ำอันประเสริฐนี้ ข้าพเจ้าขอบูชาถวาย แด่พระภูมิเจ้าที่

คำลาข้าวพระภูมิเจ้าที่

เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ

ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลือ อันเป็นมงคล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง