บทความพระพุทธศาสนา

พระผงนิรันตราย ญสส. 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรวิหาร ปี 2536

27 ตุลาคม 2021 | พระเครื่อง
พระผงไพรีพินาศ ญสส. 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรวิหาร ปี 2536
พระผงนิรันตราย ญสส. 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรวิหาร ปี 2536

พระผงนิรันตราย ญสส.

พระผงนิรันตราย ญสส. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรวิหาร ปี 2536

สร้างในวโรกาสอันเป็นมงคล พระชนมายุครบ 80 พระพรรษา

ลักษณะเป็นพระผงสี่เหลี่ยม คล้ายพระสมเด็จ ด้านหน้าเป็นองค์พระนิรันตราย องค์นี้พิเศษปิดทอง พบเจอน้อยมากที่ปิดทอง มีคำว่า พระนิรันตรายอยู่ใต้ฐาน

ด้านหลังตรงกลางเป็นตราประจำพระองค์ในขณะทรงดำรงพระสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราช มีตัวเลขไทย ๑๙ หมายถึงสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชื่อวัดบวรนิเวศวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

พุทธคุณพระนิรันตราย

นิรันตราย แปลว่า ไม่มีอันตราย จึงหมายถึงความสงบสุข ไม่มีอันตรายใด ๆ ปลอดภัยทั้งอยู่ในบ้าน นอกบ้าน เดินทางใกล้ไกล ไปที่ไหน อยู่ที่ใดก็มีแต่ความสงบสุขไม่มีอันตรายใด ๆ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง