บทความพระพุทธศาสนา

พระเครื่องเรืองนาม เน้นกำราบ พิฆาตศัตรูคู่อริ

22 มีนาคม 2019 | พระเครื่อง

เป็นทำเนียมว่าเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล้ว จะมีการถวายพระนามหรือตั้งชื่อพระพุทธรูป เพื่อเป็นที่จดจำหมายรู้ พระพุทธรูปบางองค์มีการถวายพระนามตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างหรือในขณะที่กำลังดำเนินการสร้าง แต่พระพุทธรูปบางองค์ได้ตามตามคุณลักษณะที่ปรากฎ พระพุทธรูปบางองค์ได้พระนามตามพระพุทธคุณที่ปรากฎอย่างชัดเจน บทความนี้ผมจะนำพระพุทธรูปที่มีพระนามเน้นในด้านชนะ หรือสยบเหล่าคนพาลไพรีที่คิดร้ายต่อเราและประเทศชาติ

พระพุทธชินราช หลวงปู่ฝั้น
พระพุทธชินราช หลวงปู่ฝั้น

พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ราวปี พ.ศ. 1900 ชินราช แปลว่า เจ้าแห่งชัยชนะ ชนะใหญ่ มีชัยชนะทุกทิศ มีชัยชนะในโลกทั้งสาม ในช่วงชีวิตหนึ่งท่านควรได้ไปกราบขอพร อธิษฐานต่อหน้าพระพุทธชินราช ควรได้หาพระเครื่องพระพุทธชินราชจำลองมาบูชาประจำบ้านหรือพระจำตัว

พระไพรีพินาศ
พระไพรีพินาศ

พระพุทธไพรีพินาศ

พระพุทธไพรีพินาศ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พระไพรีพินาศ เป็นพระนามของพระพุทธรูป ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ เก๋งบนชั้นสองด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2391 ได้มีผู้นำพระพุทธรูปมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ขณะที่ทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธรูปองค์นี้ได้ทรงแสดงอภินิหารให้ปรากฏแก่อริราชศัตรูที่คิดปองร้ายต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างก็มีอันเป็นไป แพ้ภัยตนเองไปหมดสิ้น พระองค์จึงโปรดให้ถวายพระนามแด่พระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระไพรีพินาศ” เชื่อว่าใครมีพระไพรีพินาศ ศัตรูคู่อาฆาตต่าง ๆ จะมีอันเป็นไปหรือแพ้ภัยตนเองไปเสีย แต่ต้องมีวิธีในการปฏิบัติบูชาพระไพรีพินาศให้ได้ผล

พระพุทธนิรันตราย

พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของไทยเป็นพระพุทธรูปสององค์ซ้อนกัน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง เชื่อว่ามีพระพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลาย “นิรันตราย แปลว่า ไม่มีอันตราย หรือผลักดันอันตรายออกไปเสียแล้ว”

พระพิชิตมาร เนื้อผง วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2514
พระพิชิตมาร เนื้อผง วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2514

พระพิชิตมาร วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2514

เป็นพระนามของพระพุทธปฏิมาขนาดห้อยบูชาหรือพกติดตัวบูชา หรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “พระเครื่อง” พระชุดนี้ นอกจากมีพระนามที่โดดเด่น ที่แปลว่า ชนะมาร ชนะอุปสรรคศัตรูแล้ว พระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษกก็มีแต่พระอาจารย์ที่ทรงคุณแห่งศีล แห่งสมาธิวิทยาคม นับว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ถึง 108 รูป หรืออาจจะมากกว่านั้น พระเครื่องในพิธีนี้ โดยเฉพาะพระพิชิตมาร ผมแนะนำให้ท่านมีไว้บูชาหน้ารถ หรือแขวนไว้บนหิ้งบ้าน ในที่มีอากาศถ่ายเท หรือในที่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ เชื่อว่าพระพุทธคุณด้านคุ้มครองป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัยทั้งไปและกลับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง