บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพรหมสี่หน้า ศัตรูมองเห็นเป็นคนมากมายน่าเกรงขาม

14 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาพรหมสี่หน้า
คาถาพรหมสี่หน้า

คาถาพรหมสี่หน้า

สะหัสสะสีเล ปิเจ โปโสสีเส สีเสสะตัง มุขามุเข มุเขสะตัง ชิวหาชีวะ กับโป มะหิทธิ โกนะสักโกติ จะ วัณเณตุง นิสเสสัง สุตถุโน คุณันติ ฯ


คาถานี้ใช้เสกทรายโปรยในกองทัพ ข้าศึกศัตรูจะมองเห็นเป็นคนมากแล ใช้เสกแป้งผัดหน้าผัดแปลงตัวก็ได้ เสกทรายโปรยรอบบ้านกันภัยอันตรายทั้งปวง คาถานี้มีอยู่ในโบราณคัมภีร์ได้รับ มาจากสมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์


หมายเหตุ คาถาพรหมสี่หน้านี้ ตรงคำว่า สะหัสสะสีเล บางแห่งใช้เป็น สะหัสสะสีเ ส่วนตัวอาจจะเป็น สะหัสสะสีเส แปลว่า 1000 ศีรษะหรือ 1000 คน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง