บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจปาติโมกข์ เม อะ มะ อุ ย่อมาจากอะไร

23 กันยายน 2021 | คาถา
คาถาหัวใจปาติโมกข์  เม อะ มะ อุ
คาถาหัวใจปาติโมกข์ เม อะ มะ อุ

คาถาหัวใจปาติโมกข์

คาถาหัวใจปาติโมกข์ เม อะ มะ อุ ย่อมาจากปาราชิก 4 ได้แก่

ย่อมาจาก เมถุนัง (เสพเมถุน)
อะ ย่อมาจาก อะทินนา (ลักทรัพย์)
มะ ย่อมาจาก มะนุสสะวิคคะหัง (ฆ่าคน)
อุ ย่อมาจาก อุตตะริมนุสสะธัมมัง (อุตริมนุสธรรมคือ อวดมีธรรมวิเศษ)

พุทธคุณ คาถาหัวใจปาติโมกข์

โบราณาจารย์ท่านกล่าวว่า ดีทาง ความสำเร็จราบรื่น รอดพ้นจากอุปสรรคต่าง ๆ เป็นมหาอุด คงกระพันชาตรี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง