บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงปู่ตื้อให้พร…พุทโธ สุโข ธัมโม สุโข สังโฆ สุโข จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

13 กันยายน 2021 | คาถา
คาถาหลวงปู่ตื้อ ให้พร...จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
คาถาหลวงปู่ตื้อ ให้พร…จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

คาถาหลวงปู่ตื้อ ให้พร

พุทโธ สุโข ธัมโม สุโข สังโฆ สุโข
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

คาถาหลวงปู่ตื้อ ให้พรนี้ พบบนรูปถ่าย ประทับข้อความว่า “หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม”

คาถานี้ ส่งเสรีมให้อยู่ในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจะพบกับความสุข

มีอานุภาพส่งเสริมความเป็นผู้มีอายุยืนยาว มีผิวพรรณดี มียศตำแหน่ง มีความสุข มีพละกำลัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง