บทความพระพุทธศาสนา

คาถากันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28 สิงหาคม 2021 | คาถา
คาถากันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คาถากันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คาถากันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นะพุทธัง พระอะระหังกันตัว พระเจ้าทูลหัว คุ้มตัวข้าพเจ้า พระพุทโธ เป็นกำแพงวัง พระธัมมัง เป็นกำแพงแก้ว พระสังฆัง คลาดแคล้ว อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

วิธีสวดคาถาป้องกันภัย

เหรียญหลวงพ่อจาด รุ่น 3 ปี 2483 วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี

class="has-medium-font-size">

  • ตั้ง นะโม 3 จบ
  • ระลึกถึงพระรัตนตรัย
  • ระลึกถึงคุณความดีที่ได้ทำมา
  • สวดคาถาป้องกันภัย สวดจบเดียวหรือกี่จบก็ได้จนมั่นใจว่าสวดได้ถูกต้อง
  • แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีเทวดาประจำกาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
  • อธิษฐานคุ้มกันตน
  • สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง