บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจลิงลม คงกระพันชาตรี กันเขี้ยวงาอสรพิษ

16 พฤษภาคม 2021 | คาถา
คาถาหัวใจลิงลม
คาถาหัวใจลิงลม

คาถาหัวใจลิงลม

ชะ หะ ปะ ตา คาถาหัวใจลิงลมนี้มีหลายตำรา บางตำราใช้เป็น ยุวาพะวา, วิงวังกังหะ, หรือ จิขะจุติ

โบราณว่า ให้ภาวนาคาถาหัวใจลิงลมนี้ 7 จบ จักเป็นคงกระพันชาตรี หนังเหนียว คนจับไม่ได้ อีกทั้งยังสามารถกันเขี้ยวงาอสรพิษต่าง ๆ ได้ด้วย

ในส่วนอานุภาพแห่งคาถาต่าง ๆ นั้น เป็นความเชื่อมาแต่โบราณ คนโบราณที่ทำได้จริง ๆ ก็ย่อมมี เพราะคนเมื่อก่อนจะเรียนวิชาหรือคาถาอาคมใด ๆ ย่อมมีครูอาจารย์ ต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ โดยมีศรัทธาและสมาธิเป็นพื้นฐาน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง