บทความพระพุทธศาสนา

๕ คาถาค้าขายดี มีที่มา ยิ่งสวด ยิ่งค้า ยิ่งขายดี

29 มิถุนายน 2019 | คาถา

การทำค้าขายในทุกวันนี้ต้องมีตัวช่วย นอกจากรูปสวย เจรจาดี สินค้ามีคุณภาพแล้ว ก็ต้องมีคาถามาช่วยอีกแรง อย่าได้ประมาทอานุภาพแห่ง ๕ คาถาเหล่านี้ ซึ่งนับถือกันมาแต่โบราณ แต่ละคาถาก็มีครูบาอาจารย์ทั้งนั้น มาดูว่า ๕ คาถายอดค้าขายดีนั้นมีคาถาอะไรบ้าง แต่อย่าลืมทุกคาถาก่อนที่จะทำการสวดให้ตั้ง นะโม ๓ จบก่อนเสมอ

ค้าขายดี
ค้าขายดี

๑. คาถาเงินล้าน

เป็นคาถาที่หลวงพ่อปานนำมาเผยแผ่ และผมก็เคยนำลงไว้แล้วครั้งหนึ่ง คาถาเงินล้าน แต่จะนำมาลงอีกทีคงไม่เป็นไร ยิ่งสวด ยิ่งอ่าน ยิ่งนำมาซึมซับยิ่งได้ผลนักแล

นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

๒. คาถาเรียกเงิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

หมั่นสวดภาวนาเป็นประจำ โดยเฉพาะคนค้าขาย ทราบจากผู้นับถือหลวงพ่อปานเถวอยุธยาว่าสวดแล้วได้ผลจริง

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

๓. คาถามหาร่ำรวย

คาถานี้ เสริมดวงโชคลาภ ให้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วให้นำน้ำนั้นมาประพรมให้ทั่วบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือ ร้านค้าร้านขาย จะนำมาซึ่งลาภผลเงินทองไม่ขาดสาย ให้หมั่นสวดภาวนาเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ค้าขายดียิ่งขึ้น

ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง
ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

ค้าขายดี
ค้าขายดี

๔. คาถาเรียกเงินเรียกทอง

ให้ท่องทั้งหมด ๙ จบ แล้วจึงเป่าใส่น้ำในขัน เพื่อทำเป็นน้ำมนต์ จากนั้นทำการประพรมทั่วร้านค้าร้านขายของ ก่อนที่เราจะทำการเปิดกิจการร้านค้าในทุกวัน เพื่อช่วยให้มีการค้าขายดี มีลูกค้ามาอุดหนุน แล้วความร่ำรวยก็จะตามมา

พุทธัง พะหูชะนานัง
เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง
เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชัมภูทีเป
มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ

๕. คาถาค้าขายดีสุด ๆ เรียกเงินเก่ง

คาถานี้มีข้อความสั้น ๆ ไม่ต้องท่องมากความ มีคำแนะนำว่าให้นำใบขนุน ใบมะยม มาแช่น้ำใส่ขันไว้ แล้วจึงทำการสวดภาวนา นำน้ำนั้นไปประพรมให้ทั่วร้านค้าร้านขาย กิจการรุ่งเรือง ขายดีสุด ๆ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง