บทความพระพุทธศาสนา

กู้/ยืมเงินเพื่อนมาทำบุญได้บุญไหม ควรปฏิบัติตนอย่างไร

8 เมษายน 2021 | VIDEO
กู้/ยืมเงินเพื่อนมาทำบุญได้บุญไหม ควรปฏิบัติตนอย่างไร

กู้เงิน หรือ ยืมเงินเพื่อนมาทำบุญจะได้บุญไหม คุณเตยได้กล่าวไว้ในคลิปประมาณว่า

ได้บุญอย่างแน่นอน แต่จะกู้หรือยืมก็ต้องคืนเขา อย่าทำให้ตนเอง ครอบครัว หรีอเจ้าหนี้ต้องเดือดร้อน

หากเราไม่คืนเจ้าหนี้ นอกจากมีโทษทางกฎหมาย ยังเป็นการสร้างความพยาบาทสร้างเวรต่อกันอีก ฉะนั้น เป็นหนี้ควรใช้หนี้ แม้คุณจะทำบุญมากแค่ไหน หนี้ที่คุณเป็นอยู่จะคอยตัดรอนบุญลงเรื่อย ๆ (หากกรรมไม่ดีคือการเป็นหนี้มากกว่ามีกำลังกมากว่าอาจจะเป็นกรรมตัดรอนบุญของเราไม่ให้ส่งผลในขณะนั้น หรือเบียดเบียนบุญเราไม่ให้ส่งผลอย่างเต็มที่หรือส่งผลช้าได้)

การกู้/ยืมเงินทำบุญ

  • ทำในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ที่จิตเป็นกุศลในขณะนั้น เช่น เห็นคนอดอาหาร เราเกิดความสงสาร แต่ไม่ได้นำเงินมาด้วย ยืมเพื่อนเพื่อซื้ออาหารให้เขา แต่เราก็ควรรีบคืนเพื่อน
  • ไม่ควรกู้หรือยืมเงินทำบุญอย่างสุดตัวในกรณีที่สิ่งนั้นแม้เราไม่ทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร หรือสิ่งนั้นแม้เราไม่ยังไงก็สำเร็จ เช่น ยืมเงินเพื่อสร้างโบสถ์ทั้งหลัง แบบนี้ไม่แนะนำให้กู้ยืมเพื่อทำบุญ
  • กู้หรือยืมเงินทำบุญแล้ว ตนเองทำบุญอย่างสบายใจ แต่ทำเป็นลืมเจ้าหนี้ ไม่คืน หรือถ่วงเวลาอ้างแต่ว่าทำบุญ ๆ แบบนี้ก็ไม่ควรกู้ยืมเงินใครมาทำ “คุณจะมาอ้างว่าทำบุญแล้วไม่คืนเขาไม่ได้”
  • กู้หรือยืมเงินทำบุญ ต้องคืนเขาในชาตินี้ อย่าไปอ้างว่าชาติหน้าค่อยคืน อย่าอ้างว่าตายแล้วจะอุทิศบุญให้ อย่านำบุญมาอ้างแล้วไม่คืนเงินเจ้าหนี้
  • อย่าอ้างบุญแล้วทำความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยการยืมเงินคนนั้นคนนี้แล้วไม่คืน หรือต้องให้เขาเป็นฝ่ายทวงหนี้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง