บทความพระพุทธศาสนา

รวมไว้ที่นี่แล้ว..คาถาปลุกหนุมาน คาถาเสกหนุมาน คาถากำกับหนุมาน คาถาบูชาหนุมาน

15 มีนาคม 2021 | คาถา
รวมคาถาปลุกหนุมาน คาถาเสกหนุมาน คาถากำกับหนุมาน คาถาบูชาหนุมาน
  • รวมคาถาปลุกหนุมาน คาถาเสกหนุมาน คาถากำกับหนุมาน คาถาบูชาหนุมาน ของหลวงปู่ หลวงพ่อ พระเกจิ และวัดต่าง ๆ
  • ทุกคาถา ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงครูอาจารย์ผู้สืบทอดคาถา ระลึกถึงครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องรางนั้น ๆ
  • ทำจิตใจให้หนักแน่น ฮึกเหิม กล้าแกร่ง หนักแน่น (แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปชกต่อยกับใครนะ)

คาถาปลุกหนุมาน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ชัยนาท

ตั้ง นะโม 3 จบ ปลุก 7 ครั้ง ใช้ฝุ่นประกอบด้วย (คาถาหนุมานคลุกฝุ่น) อมผงเผ่าเถ้าธุลีคงกระพันชาตรีสวาหะ คลุกคลีตีมะ คลุกคลีตีอุ คลุกคลีตีอะ

เสกข้าว เสกเหล้า เสกน้ำ เมื่อกิน
โอม กึกกักตึกตักหินผาอยู่ในหัวกู ตัวกูคือกำแพง หัวกูแข็งคือหินทองอมมะจักกิจ จักกะ พานสวาหะ อิสวาอุ อรหัง ภะคะวา

คาถาปลุกหนุมาน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ชัยนาท อีกแบบหนึ่ง

อมพงเผ่าเถ้าธุรี คงกระพันชาตรี หนุมานะคลุกคลีตีมะอะ

ใช้เสกเหล้าน้ำตาลกิน เมื่อกิน
อมหะณุมานแสนค้อนกูบ่อมิหักแสนหอกปักกูบ่อมิเข้าอมมะคง คงมะ หาคงคงคงสวาหะ คงเพ็ชชะตรีคง

ใช้เสกข้าวกิน 1 ก้อน ให้เสกกินทุกวัน
อิระชาคะตะระสาอิ

คาถาปลุกหนุมาน หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว บางประกง ฉะเชิงเทรา

โอม หะนุมานะ หะนุมานุ หะนุมานิ หะนุมานัง คลุกคลีตีมะอะ กายะพันธะนัง คงกระพันธะนัง อาวุทธัง ปะรายันติ

คาถาปลุกหนุมาน หลวงปู่อั้น อภิปาโล วัดธรรมโฆสก (โรงโค) อ.เมือง จ. อุทัยธานี

โอม ตัวกู คือ หนุมานวายะบุตรสวาหะ มีฤทธิ์ชาญชัยเบิกกรุงบาดาล
หะนุมานะ อิทธิฤทธา อานุภาเวนะ อะนะอะมะอุอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ
นะมะอะอุ ยะธาพุทโมนะ โอมพระพายสวาหะเจ้าเอ๋ยช่วยลูกด้วย สังขาตัง
โลกังกะวิทู โอมสวาหะสวาโหม

คาถาปลุกหนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน

นะมัง เพลิง โมมังปากกระบอก ยะมิให้ออก อุดธังโธอุด ธังอัด อะสังวิสุโรปุสะพูพะ มะอะอุ โอมยะพุทธา ทะโยสตรี สตรี นิสังโห

คาถาปลุกหนุมาน หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด

โอมหนุมาน นะมะพะทะ จะกะพะสะ

คาถาปลุกหนุมาน หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม 

โอม หะนุมานัง พะพลับพลานังท พุทธัง อำโน พุทโธ กินนัง จะปาคะรัง
จึงมาบังกายา ธัมมัง อำโน ธัมโม กินนัง จะปาคะรัง
จึงมาบังกายา สังฆัง อำโน สังโฆ กินนัง จะปาคะรัง
จึงมาบังกายา สัพเพชะนา พะหูชะนา
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

คาถาปลุกหนุมาน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ระยอง

โอมหนุมานะ นะหะปะตัง อังอิอัง นะมะพะทะ จะพะกะสะ 3 จบ

คาถาปลุกหนุมาน หลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส

ยะตะมะอะ หะนุมานะ นะสังสะตัง สวาหะ สวาหะ

คาถาบูชาพระหนุมาน (แบบพราหมณ์)

โอม…เจ หนุมานะ กี เจ หรือ โอม หัง หนุมเต นะมัห

หนุมาน

บทอธิฐานขอพร พระหนุมาน

โอม..อะตุลิตะ บะละ ธามัม
เหมะไศลาภเทหัม  
ทะนุชะวะนะ กฤศานุม
คยานีนามะคระคะณยัม
สะกะละ คุณะนิธานัม วานะรา
ณามธีศัม
ระฆุปะติ ปริยภักตัม วาตะ ญาตัม
นะมามิ

พระคาถาพญาลิงลม

โสธายะ สะปะสะถังโตมะมัง ปัพพาเชถะ มัง ภันเต โหมิ ปะติโต ปะติตัง

พระคาถาพญาลิงลมนี้ วิธีใช้ท่านให้เสกน้ำมันงาดิบหรือเสกขมิ้นทาตัว ศัตรูตีเรามิเป็นอันตราย ถึงแม้จะสลบหมดสติไป แต่พอถูกตีซ้ำก็ฟื้นขึ้นมาแล

พระคาถาหัวใจลิงลม

ขะ หะ ปะ ตา

คาถาหัวใจลิงลมนี้ใช้เสกน้ำมัน หรือปูนทาตัวก็ได้ ภาวนาก็ได้ เป็นคงกะพันชาตรีดีนักแล 

คาถาหนุมานเชิญธงทรงราชสีห์ (ของ:ท่านพ่อกรมหลวงชุมพร)

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ นะอะระหัง นะหะปะตัง นะอังอิอัง
นะมัตสิตตะวารัง หะนุมานัง อะระหังกันโตนะโมพุทธายะ วิงวังกังหะกันโต ยะทาพุทโมนะนะหะทัพหน้า นุทัพขวา มาทัพซ้าย นะทัพหลังตังเมสะทิโกมังสุเรโส อะปะนาปะสุสุปิอะธะสิติปุวิเสเวสะโกกะโค นะมามิหัง

คาถาหนุมานแผลงฤทธิ์

โอมพระหนุมานผลาญลงกา โอมจุติโลทัง สวาหะ นะมะพะทะ นโมพุทธายะ หะนุมานะ สังสะตัง ยุวาพะวา โอมคงตรีเพชรชะคง คงทั่วสารพางกาย กะระมะถะ กิริมิถิ กุรุมุถุ เกเรเมเถ หะนุหุนิหินะหะ  พระพุทธังจังเหล็ก ตรีเพชชะคงจังเหล็ก พระธัมมังจังเหล็ก ตรีเพชชะคงจังเหล็ก พระสังฆังจังเหล็ก ตรีเพชชะคงจังเหล็ก อุทธังอัด อะจังงัง อะพะวะเห นะละนุลุ นะอะวิ. ยะตะมะอะ หนุมานะ นะสังสะตัง สวาหะ สวาหะ เตหิอิทธิฤทธิ์ฯ

คาถาเสกหนุมาน ของหลวงพ่อแล วัดพระทรง (ปลุกหนุมาน ตัว 8)

โอม มะ ผงเผ่า เธ้าธุลี คงกระพันชาตรีสวาหะ อุหะนุ หนุมานะ คลุกคลีตรีนะ อิสวาสุ สุสวาอิ นะมะพะทะ นะมะอะอุ นะโมพุทธา

หนุมานคลุกฝุ่น วัดนครชุม จ.ราชบุรี สายมอญ

นะโมพุทธายะ นะโมพุทโธ
นะตาปะโส หะนุมาเวนา
นักคันตุราชา โอมสวาหะ

หนุมาน ที่บาหลี
หนุมาน ที่บาหลี

รวมคาถาบูชาหนุมาน แบบอื่น ๆ

1. นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ หะนุมานะ

2. คาถาบูชาหนุมานแบบพราหมณ์ : เย ชยันฺติ สะทา เสนะหะนามะ มันฺคะละยะ กรนัมฺ
ศรี มโตราม จันฺทรัสยะ กะริปาโล มะระมะ สะวะมินิ
เตศะมาระโถ สทาวิปะระ ปะระทาตหะมะ ปะระยาตะนะตะหะ
ทาทามิ วันฺจิต นิตฺะยัมฺ สะระวะนา เสาระวะยะมุตตะมะ

3. คาถาหัวใจหนุมาน :
หนุมานะ นะสันสะตัง

4. คาถาหนุมานคลุกฝุ่น : 
โอมพงเผ่าเทาทุรี คงกระพันชาตรี สะหาหะ หนุมานะ คุกคีตี่มะอะ 

5. คาถาหนุมานแบบอินเดีย :โอม รามา ลักชมานา จานากิ นะมะฮา เจโปโล ฮะนุมานากิ นะมาฮา โอม…. โอม…. โอม…  (บูชาเทพพ่อหนุมาน) 

6. มนต์คาถาปลุกกำกับ หนุมาน : 
นะมัง เพลิง โมมังปากกระบอก ยะมิให้ออก อุดธังโธอุด ธังอัด อะสังวิสุโรปุสะพุพะ มะอะอุ โอมยะพุทธา ทะโยสตรี สตรี นิสังโห

ที่มา : เพจ ศูนย์รวมหนุมานทั่วประเทศไทย โพสต์โดยยอด จันทบุรี วุฒิชัย พูลสวัสดิ์ เมื่อ วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 02:35 น. ในหัวข้อ มนต์ คาถาบูชา หนุมาน เพื่อผู้ศรัทธาและเข้าถึงพร้อม

การใช้คาถาหนุมานให้ได้ผล

  • ให้ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง ระลึกถึงครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือผู้สืบทอดคาถานั้น ๆ มา ระลึกถึงพระเกจิผู้เป็นเจ้าของเครื่องรางนั้น ๆ
  • ควรมีเครื่องรางหนุมานของพระเกจิอาจารย์นั้น ๆ ด้วย หากไม่มีควรระลึกเครื่องรางหนุมานของเกจิอาจารย์นั้น ๆ หรือนึกถึงหนุมาน
  • ทำให้ใจกล้าแกร่ง ฮึกเหิม องอาจ พร้อมที่จะเผชิญหน้าอาสาเจ้านาย มีใจเด็ดเดี่ยว แต่ก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วย อย่างเช่นหนุมาน แม้จะเก่งแค่ไหน ก็มีใจจงรักภักดีและถ่อมตนต่อองค์พระราม นางสีดา พระลักษณ์