บทความพระพุทธศาสนา

เคล็ดลับการพับเงินดอลลาร์ ใส่กระเป๋า ใส่ไซ นำลาภไม่ขาดสาย

15 มิถุนายน 2019 | สิ่งนำโชค
เงินดอลลาร์
เงินดอลลาร์

ผมเคยเข้าไปกราบพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านจำพรรษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่สั่งสมความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมโบราณมา เกี่ยวกับความเชื่อสิ่งที่เป็นมงคลไม่มงคล (ถึงจะเป็นมงคลภายนอกพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่บางอย่างทำก็ไม่เสียหาย มันเป็นการจัดระเบียบชีวิตอีกแบบหนึ่ง) ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียกโชคลาภ เงินทองเข้ากระเป๋าไม่ขาดสาย

วันนั้น ท่านให้ธนบัตร ดอลลาร์ให้ ๑ ใบ พร้อมกับบอกว่า ถ้าจะทำธนบัตรนี้เป็นธนบัตรนำโชค เรียกโชคลาภ พับเป็นขวัญถุงใส่ไว้ในกระเป๋า ให้พับเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยนำรูปที่มีตาออกมาด้านนอก เพื่อเป็นสื่อให้รู้ว่า มีตา เมื่อมีตาก็สามารถมองเห็นช่องทางการเงินต่าง ๆ ได้ สามารถเรียกเงิน ดึงเงินมาสู่ตัวเรา เรียกเงิน เรียกพวกฟ้องเงินมาสู่กระเป่าได้

เงินดอลลาร์
เงินดอลลาร์

กรณีจะพับเงินนำโชค เรียกทรัพย์ใส่ไว้ในไซดักทรัพย์ก็เหมือนกัน ให้พับเป็นสามเหลี่ยมและนำรูปตาออกมาไว้ด้านนอก เพื่อให้รู้ว่าไซมีตา มีตาแล้วสามารถหาเงินหาทองได้ครับ เรียกเงินเรียกทองได้