บทความพระพุทธศาสนา

คาถาผูกหุ่นด้วยซังข้าวไว้เฝ้าบ้าน เฝ้านา เฝ้าสวน กันขโมย

8 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาผูกหุ่นด้วยซังข้าวไว้เฝ้าบ้าน ไว้นาเฝ้าสวน กันขโมย

คาถาผูกหุ่นด้วยซังข้าว

ฆะเฏสิ กิงกะระณัง ปลุก ปลุก ปลุก อะหังปิตัง นะชานามิ ฯ

วิธีทำหุ่นซังข้าว ไว้เฝ้าบ้าน

ให้ผูกหุ่นขึ้นมาด้วยซังข้าว เอาไม้ทิ่มผีมาจักทำเป็นตอกสำหรับมัดหุ่น เอาผ้าที่เขานุ่งห่มผีมาทำผ้านุ่งผ้าห่มให้หุ่นนั้น จึงเอาไม้ทิ่มผีทำเป็นหอกให้มันถือ แล้วจึงปลุกเสกด้วยคาถาข้างต้น ให้เอาเหล้าข้าวเซ่นทุกวัน ให้สั่งตามความปรารถนาของเราเถิด คุ้มกันบ้านเรือนใช้เฝ้าของได้สารพัด โจรผู้ร้ายไม่กล้ากล้ำกรายเข้ามา มันแลเห็นเป็นคนอยู่แล (ต้องทำเป็นโรงศาลเล็ก ๆให้เขาอยู่ด้วยจึงจะดี)