บทความพระพุทธศาสนา

คาถาลุยไฟ คาถาเหยียบไฟ ไม่ร้อน ไม่พุพอง แต่อย่าลองเชียวล่ะ

5 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาลุยไฟ คาถาเหยียบไฟ ไม่ร้อน ไม่พุพอง แต่อย่าลองเชียวล่ะ

คาถาลุยไฟ

จะ ภะ กะ สะ
ภะ กะ สะ จะ
กะ สะ จะ ภะ
สะ จะ ภะ กะ

ถ้าเราจะลุยไฟมิให้พอง ท่านให้เสกน้ำลายทามือทาเท้าด้วยคาถาบทนี้

จะภะกะสะ ภะกะสะจะ กะสะจะภะ สะจะภะกะ

เสกให้ได้ 108 คาบ ทาฝ่ามือฝ่าเท้ามิให้รู้สึกร้อนเลย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง