บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม คำบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม

7 ตุลาคม 2020 | คาถา
หลวงพ่อบ้านแหลม (ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) จ.สมุทรสงคราม

คาถาหลวงพ่อบ้านแหลม

นะ มะ ระ อะ นะ เท วะ อะ

คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม

สะทา วะชิระสะมุททะวะระวิหาเร ปะติฏฐิตังนะระเทเวหิ ปูชิตัง ปัตตะหัตถัง พุทธะรูปัง อะหังวันทามิ ทูระโต