บทความพระพุทธศาสนา

“เพชรน้ำเอก” 1 ใน 9 ยอดนิยมตลอดกาลของหลวงพ่อคูณ

26 กันยายน 2020 | พระเครื่อง
“เพชรน้ำเอก” 1 ใน 9 ยอดนิยมตลอดกาลของหลวงพ่อคูณ

แม้ว่าวัตถุมงคลของพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมาจะออกมาเป็นจำนวนมากรุ่นก็ตาม แต่ก็มีบางท่านได้จัด 9 เหรียญยอดนิยมของเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ดังนี้

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 1 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ รุ่นสร้างบารมี ปี 2519

 • เหรียญทองแดง สร้างจำนวน 2,519 เหรียญ
 • เหรียญนวะ สร้างจำนวน 999 เหรียญ
 • เหรียญเงิน สร้างจำนวน 199 เหรียญบาท
 • เหรียญทองคำ สร้างจำนวน 19 เหรียญ

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 2 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ รุ่นนั่งพานชนะมาร ปี 2537

 • เหรียญทองแดง สร้างจำนวน 20,000 เหรียญ
 • ทองเหลือง สร้างจำนวน 10,000 เหรียญ
 • เหรียญนวะ สร้างจำนวน 5,000 เหรียญ
 • เหรียญเงิน สร้างจำนวน 2,500 เหรียญ
 • เหรียญทองคำ สร้างจำนวน 199 เหรียญ

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 3 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ เหรียญรุ่นแรก ออกวัดแจ้งนอก ปี 2512

 • มีเนื้อทองแดงเนื้อเดียว จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 4 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ รุ่น เจริญพรบน ปี 2536

 • เหรียญเนื้อเงิน ไม่ตัดปีก (โค้ด ๙ เก้าตัว) สร้างจำนวน 100 เหรียญ
 • เหรียญเนื้อนวโลหะ ไม่ตัดปีก (โค้ด ๙ เก้าตัว) สร้างจำนวน 100 เหรียญ
 • เหรียญเนื้อทองแดง ไม่ตัดปีก (โค้ด ๙ เก้าตัว) สร้างจำนวน 100 เหรียญ
 • เหรียญเนื้อเงิน ตอกหมายเลข สร้างจำนวน 999 เหรียญ เนื้อเงินที่ตอกเลข ๙ สังฆาฏิ มีจำนวนสร้างไม่เกิน 50 เหรียญ
 • เหรียญเนื้อนวโลหะ ตอกหมายเลข สร้างจำนวน 999 เหรียญ
 • เหรียญเนื้อทองแดง สร้างจำนวน 10,000 เหรียญ

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 5 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี 2517

 • เหรียญทองแดง สร้างจำนวน 2,500 เหรียญ
 • เหรียญนวะ สร้างจำนวน 99,999 เหรียญ

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 6 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536

 • ชุด 5 เหรียญ ได้แก่ ทองคำ เงิน นวะ ทองฝาบาตร ทองแดง สร้างจำนวน 1,000 ชุด
 • เนื้อเงิน สร้างจำนวน 3,000 เหรียญ
 • เนื้อนวะโลหะ สร้างจำนวน 10,000 เหรียญ
 • เนื้อทองฝาบาตร สร้างจำนวน 84,000 เหรียญ
 • เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 84,000 เหรียญ

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 7 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ รุ่นธนาคารศรีนคร ปี 2521

 • เหรียญเงิน สร้างจำนวน 200 เหรียญ
 • เหรียญเนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 500 เหรียญ
 • เหรียญทองแดง สร้างจำนวน 5,000 เหรียญ

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 8 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ รุ่นเพชรน้ำเอก ปี 2536

 • เหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกเนื้อทองแดง
 • เหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกเนื้อนวโลหะ
 • เหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกเนื้อเงิน
 • เหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกเนื้อทองคำ

สำหรับเหรียญรุ่นเพชรน้ำเอก มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อหารายได้สร้างอาคารที่พักเด็กพิการ อาคารอเนกประสงค์และจัดซื้อรถพยาบาลให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการฯ จัดสร้างโดยคุณไสว พราหมณี (อดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์) หลวงพ่อคูณ ใช้เวลาปลุกเสกเหรียญเพชรน้ำเอกตั้งแต่เวลา 01.00 น. จนถึงเวลา รุ่งเช้า 07.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย.2536 โดยใช้เวลาปลุกเสกยาวนานต่อเนื่องถึง 6 ชั่วโมง

เหรียญยอดนิยมอันดับที่ 9 ของหลวงพ่อคูณ

ได้แก่ รุ่นคุณพระเทพวิทยาคม ปี 2556

 • เหรียญทองแดง สร้างจำนวน 19,999 เหรียญ
 • เหรียญนวโลหะ สร้างจำนวน 2,499 เหรียญ
 • เหรียญเงิน สร้างจำนวน 999 เหรียญ
 • เหรียญทองคำลงยา (ลงสีที่พระ) สร้างจำนวน 99 เหรียญ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง