บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหนุนดวงพระคุ้มครอง ประจำวันเกิด

27 พฤษภาคม 2019 | คาถา
คาถาหนุนดวงพระคุ้มครอง ประจำวันเกิด
คาถาหนุนดวงพระคุ้มครอง ประจำวันเกิด

คาถาหนุนดวงพระคุ้มครอง ประจำวันเกิดที่ทางเว็บไซต์ พระคุ้มครอง ไดันำมาเผยแพร่ พร้อมทั้งทำภาพประกอบนี้ ไม่ใช่ของใหม่ เป็นของมีมาแต่โบราณ ซึ่งพระโบราณจารย์ได้กำหนดให้เป็นคาถาสำหรับหนุนดวงประจำวันเกิด ฉะนั้น ใครเกิดวันไหนก็ลองเซฟไว้สวดหรือแชร์บอกต่อ ๆ กันไปครับ ก็จะได้บุญอีกทอดหนึ่ง

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันอาทิตย์
คาถาหนุนดวง คนเกิดวันอาทิตย์

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันอาทิตย์ อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ
เรียกว่า พระนารายณ์แปลงรูป
พุทธคุณ เด่นด้านเมตตามหานิยม
ใช้สวดวันละ 6 จบ

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันจันทร์
คาถาหนุนดวง คนเกิดวันจันทร์

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันจันทร์ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
เรียกว่า กระทู้เจ็ดแบก
พุทธคุณ เด่นด้านคงกระพัน
ใช้สวดวันละ 15 จบ

คาถาหนุนดวง วันอังคาร
คาถาหนุนดวง วันอังคาร

คาถาหนุนดวง วันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
เรียกวา ฝนแสนห่า
พุทธคุณ เด่นด้านทางเมตตามหานิยม
ใช้สวดวันละ 8 จบ

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพุธ
คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพุธ

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพุธ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
เรืยกว่า พระนารายณ์เกลื่อนสมุทร
พุทธคุณ ใช้เสกปูนสูญฝี
ให้สวดวันละ 17 จบ

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพุธกลางคืน (ราหู)
คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพุธกลางคืน (ราหู)

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพุธกลางคืน (ราหู) คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ
เรียกว่า พระนารายณ์พลิกแผ่นดิน
พุทธคุณ ใช้แก้ความผิดต่าง ๆ
ให้สวดวันละ 12 จบ

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพฤหัสบดี
คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพฤหัสบดี

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันพฤหัสบดี ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
เรียกว่า พระนารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ
พุทธคุณ ใช้ทางมหานิยม
ให้สวดวันละ 19 จบ

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันศุกร์
คาถาหนุนดวง คนเกิดวันศุกร์

คาถาหนุนดวง คนเกิดวันศุกร์ วา โธ โน อะ มะ มะ วา
เรียกว่า พระพุทธเจ้าตวาดฟ้าป่าหิมพานต์
พุทธคุณ ใช้ทางมหานิยม
ใช้สวดวันละ 21 จบ

คาถาหนุนดวงคนเกิดวันเสาร์
คาถาหนุนดวงคนเกิดวันเสาร์

คาถาหนุนดวงคนเกิดวันเสาร์ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
เรียกว่า พระนารายณ์ถอดจักร
พุทธคุณ ใช้ในทางถอนคุณไสย
ใช้สวดวันละ 10 จบ

คาถาหนุนดวง ประจำวันเกิดนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องตรงกับวันเกิดของตนเองเท่านั้นถึงสวดไดั เกิดวันไหนก็สวดได้ อันที่จริงเขาให้สวดตามกำลังวัน เช่น เราจะเกิดวันไหนก็ตาม เมื่อถึงวันอาทิตย์ ให้สวด อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ 6 จบ เมื่อถึงวันจันทร์ก็สวด อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 15 จบ สวดอย่างนี้ตามกำลังวันในสัปดาห์ครับ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook